קושיות, חקירות, תמיהות
על סוגיות הש"ס
וארבעת חלקי שולחן ערוך

אודות


מיזם "חילוקא" הוקם ע"י משפחת גולובנציץ שיחי' לע"נ אמם מרת חיה שרה ע"ה
אשת חבר לרבי אריה גולובנציץ שליט"א
מרת חיה ע"ה היתה סמל ודוגמא של אהבת תורה, וכבוד לתלמידי חכמים
בעלת חסד ומכניסה אורחים, שולחן השבת שלה היה תמיד מלא בבחורי ישיבות
ותמיד אהבה לשמוע את דברי התורה שנשמעו מתוך התלהטות והתלהבות וריתחא דאורייתא.
בעלה וילדיה הקימו לעילוי נשמתה את פרוייקט "חילוקא" - שיתוף הציבור בקושיות חקירות ותמיהות
סביב סוגיות הש"ס וארבעת חלקי שולחן ערוך
השאלות שנשלחות מהציבור ומת"ח
נערכות ע"י הרה"ג ר' אביעד טרופ שליט"א, ור' דוד גולובנציץ שליט"א.
מוצגות באתר, ועולות לקבוצת הדיונים בוואטספ
בסייעתא דשמיא בחג סוכות תשפ"א
יו"ל קובץ עם 73 הקושיות שנשלחו מתחילת המיזם בחנוכה תש"פ
ובעז"ה חברי המערכת עובדים על הוצאת הספר
ובו תמצית מהתשובות שנשלחו למערכת
אודות

שאלות


פרשת ואתחנן - תשפ"א - "שָׁמוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ כַּאֲשֶׁר צִוְּךָ ה' אֱלֹקיךָ" // קשה, לדעת תוס' אליבא דערוך, מאי שנא: בין: הכלל הנקוט דהיתר "פסיק רישא דלא ניחא ליה" נאמר אף בשאר איסורי התורה. לבין: איסור שתיית עשבי רפואה לחולי הירקון -משום שגורם לעקרות, ואין להתיר משום "פסיק רישא דלא ניחא ליה". >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 6 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
4 דקות קריאה
0 הערות

פרשת ואתחנן - תשפ"א "שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹקינוּ ה' אֶחָד" // קשה, מאי שנא בין: הכלל אותו מציב רבנו יונה שמצוות הנעשות באמירה בלבד כברכות, לכו"ע צריכות כוונה שאין אמירה אלא בכוונת הלב. לבין: קריאת שמע שעל אף שנעשית באמירה, מ"מ כעולה מסוגית הגמ' שם, למ"ד "מצוות אין צריכות כוונה" -כוונה בה לא מעכבת.

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

קשה, לדעת הני פוסקים, מאי שנא: בין:.כל ימות השנה שחייב ללמוד תורה ואין לבטל מצוותה. לבין: תשעה באב שלדעתם אין חיוב מצוות לימוד תורה כלל, למרות שלכו"ע רשאי ללמוד בדברים הרעים ומ"מ אינו מחויב בכך. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה שני כיווונים מרכזיים לחלק מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
4 דקות קריאה
0 הערות

פרשת דברים (חזון) - תשפ"א "עַל אֵלֶּה אֲנִי בוֹכִיָּה עֵינִי עֵינִי יֹרְדָה מַּיִם וגו'..." (איכה א') // בעניין המעשה הנורא המובא בשו"ת גיא ההריגה אודות התינוק שפרץ בבכי בעת שהתחבאו בבונקר מאימת הצורר ונאלצו להשתיקו // שה, מאי שנא: בין: בכי תינוק המסכן חיי רבים, לראות אותו – להני פוסקים – כ"דין רודף" למרות שכפוי לבכיו זה. לבין: ילוד המסכן חיי אמו בלידתו – שאין לראותו כרודף, משום ד"משמיא קא רדפו ליה" והוי כעשיה לא רצונית המתייחסת ל"טבעו של עולם". >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 8 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
7 דקות קריאה
0 הערות

פרשת מטות מסעי - תשפ"א // "כִּי בְעִיר מִקְלָטוֹ יֵשֵׁב עַד מוֹת הַכֹּהֵן הַגָּדֹל וְאַחֲרֵי מוֹת הַכֹּהֵן הַגָּדֹל יָשׁוּב הָרֹצֵחַ אֶל אֶרֶץ אֲחֻזָּתוֹ:">> קשה, מאי שנא: בין: כל מצוות התורה שנדחות מפני פיקו"נ (חוץ מג' עבירות חמורות). לבין: איסור יציאת רוצח בשגגה מעיר מקלט, שאף פיקו"נ של כלל ישראל אינו דוחה אותה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 12 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת מטות מסעי - תשפ"א // "אֶלֶף לַמַּטֶּה אֶלֶף לַמַּטֶּה לְכֹל מַטּוֹת יִשְׂרָאֵל תִּשְׁלְחוּ לַצָּבָא:" (במדבר ל"א) >> קשה, מאי שנא: בין: כלל מלחמות מצווה שלפוסקים רבים -שבט לוי פטור. לבין: מלחמת מדין, שכמלחמת מצווה – נצטוו שבט לוי ללחום בה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 10 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת פינחס - תשפ"א "אמר רבי שמעון בן לקיש פינחס הוא אליהו. אמר ליה הקב"ה, אתה נתת שלום בין ישראל וביני בעולם הזה, אף לעתיד לבא אתה הוא שעתיד ליתן שלום ביני לבין בני..." (ילקוט שמעוני במדבר פרק כ"ה) >> קשה, מאי שנא: בין: "העדר בעל" בעלמא, שאינו סיבה להתיר אלמנה, אלא נדרש גזה"כ לכך שמיתת הבעל מתרת. לבין: אשת אליהו דילפינן מסברה שמותרת, למרות שאין כאן "מיתת הבעל", משום שסו"ס "אשת רעהו" כתיב ועתה יש "העדר בעל" שאין כאן "איש". >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 7 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת פנחס - תשפ"א // "לָכֵן אֱמֹר הִנְנִי נֹתֵן לוֹ אֶת בְּרִיתִי שָׁלוֹם:" "...ואעבדיניה מלאך קיים וייחי לעלמא למבשרא גאולתא בסוף יומיא."(תרגום יונתן שם) >> קשה לדעת החולקים על הבה"ג, מאי שנא: בין: עובר שאין מחללים עליו את השבת ושאר איסורי תורה משום שאינו "נפש". לבין: אליהו שנטמא לבן הצרפתית המת והחיה אותו, למרות היותו כהן, משום היתר פיקוח נפש, זאת למרות שמת אינו "נפש" כלל וכלל. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 7 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת בלק - תשפ"א // "וַיַּרְא פִּינְחָס בֶּן אֶלְעָזָר בֶּן אַהֲרֹן הַכֹּהֵן וַיָּקָם מִתּוֹךְ הָעֵדָה וַיִּקַּח רֹמַח בְּיָדוֹ" (במדבר כ"ה) >>> קשה, מאי שנא: בין: בועל ארמית שאסור לקנאים לפגוע בו לאחר שפרש מביאתו. לבין: מגדף שמותר לקנאי לפגוע בו לאחר שסיים את הגידוף. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 5 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

קשה, מאי שנא: בין: בא במחתרת שנפל עליו הגל ופסקה רדיפתו – שאין מפקחין עליו את הגל, משום דגברא קטילא הוא. לבין: רודף אחר חברו להורגו, שלאחר שפגעו בו ופצעוהו, ופסקה רדיפתו, שמגישים לו עזרה ולא נותנים לו למות – ואפילו בשבת. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 8 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת חוקת - תשפ"א // "הַנֹּגֵעַ בְּמֵת לְכָל נֶפֶשׁ אָדָם וְטָמֵא שִׁבְעַת יָמִים" >>> קשה, מאי שנא: בין: הקמים בתחיית המתים שאינם נחשבים כטמאים אלא רק מטמאים את האחרים בלבד. לבין מצוות שילוח טמאים ממחנה שכינה, שאף המת גופא נכלל ב"טמאים" שיש לשלחם. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 8 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
5 דקות קריאה
0 הערות

קשה, מאי שנא: בין: "הרהור כדיבור דמי" שלדעת רבינא יוצא בכך ידי חובה בכל אנפי, ברכות, תפילה, ק"ש וכדומה. לבין: אדם שאינו יודע לברך, שאם שומע את הברכה מאדם אחר שפטור, לא עולה לו שמיעת הברכה להיחשב "הרהור כדיבור דמי" אף לדעת רבינא, ואינו יוצא בכך ידי חובה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 9 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
5 דקות קריאה
0 הערות

גיליונות "חילוקא"


כל דפריש מרובא פריש מצוות מילה בבני קטורה - איסורי חיתון בעמוני ומואבי

קרא עוד

73 קושיות, חקירות, ותמיהות לפי סדר השו"ע - ונושאים שונים

קרא עוד

להיות שקוע בלימוד

כשרבי חיים מבריסק לקח את בנו לחופה... סיפר הגאון הגדול רבי משולם דוד סאלאווייציק שליט"א ראש ישיבת בריסק: ביום חתונתו של האבא, מרן הרב מבריסק זצוק"ל לא שינה אביו מרן הגר"ח זיע"א כי הוא זה ממנהגו, ועסק כל אותו היום עם בנו החתן במשא ומתן של הלכה, באותו עמל ויגיעה שבו היו מורגלים כל הימים. משנטו צללי ערב, והשעה הנועדה לקיום החופה קרבה ובאה, הלך החתן אל הכיור בכדי לרחוץ פניו וידיו, כאשר רבי חיים מתלווה אליו, וממשיך כל העת לשוחח אתו עמוקות בדברי תורה. "אבא" אמר החתן, "עד כאן"!? "כן בני" השיב רבי חיים "ברצוני להרגילך כי בכל עת ובכל שעה, בכל מצב שתהיה, חייב אתה להיות שקוע בלימוד, מתוך עמקות אין סוף"... מה ביקש רבי רפאל שפירא מרבי חיים מבריסק לימים סיפר מרן הרב מבריסק זצוק"ל: "אף ביום השמיני להולדת בני הראשון רבי יוסף דוב, כאשר עסקתי בעיצומן של ההכנות לקראת הברית ורחצתי את פני, קרא לי אבי רבי חיים, וכמובן תיכף עזבתי הכל ובאתי לפניו, והוא החל לשוחח עמי בלימוד... אנשים כבא החלו להתאסף ולבוא אל הבית להשתתף בבית המילה, אך אבא בשלו, ממשיך לשקוע עמי בשיח של תורה, עד שהסנדק – הסבא הגאון רבי רפאל שפירא זצוק"ל פנה אליו ובקשו שיניח לי ללכת להחליף בגדי ולהתכונן לקראת הברית"... שקיעות בכל מצב אף בקטנותו היה אביו מרגיל אותו להיות שקוע בלימוד בכל זמן ובכל מצב, רבי חיים נהג כבר בימי נערותו לשוחח עמו כל עת בסוגיות עמוקות במשך שעות ארוכות, ואף אל תוך הלילה, עד כי היה "נופל" מרוב עייפות, ונרדם על יצועו לאחר עוד יום של עמל נשגב בתורת ה' כלי חמדה, לעתים, לא חלפו שעה או שעתים מעת ששמורות עיניו נעצמו עד שהיה אביו הגדול ניגש ומקיצו משנתו, ממשיך לטוות עמו את מהלך הסוגיא בה עסקו קודם לכן ומקשה לו קושיות חמורות שהיה עליו לענות עליהן אף מתוך שינה.... בני הרב מבריסק זצוק"ל סיפרו בשם אביהם, שר' חיים למדו לדבר עם בני אדם, שיהיה באותו זמן ראשו פנוי מכל מחשבות חוץ, ועסוק רק בדברי תורה, והוסיפו הבנים "וכן לימד אבא אותנו". ואף בהיותו בן שש כשהלך בשליחות אביו, ונאלץ היה לחכות במקום שליחותו, תמיד היתה מוכנה אצלו גמרא שהגה בה מבלי לבטל בינתיים את זמנו, זה היה חינוך של "ובלכתך בדרך", שהורהו אביו.

צור קשר עם 'חילוקא'


  • דן לנר, בית שמש, ישראל