קושיות, חקירות, תמיהות
על סוגיות הש"ס
וארבעת חלקי שולחן ערוך

אודות


מיזם "חילוקא" הוקם ע"י משפחת גולובנציץ שיחי' לע"נ אמם מרת חיה שרה ע"ה
אשת חבר לרבי אריה גולובנציץ שליט"א
מרת חיה ע"ה היתה סמל ודוגמא של אהבת תורה, וכבוד לתלמידי חכמים
בעלת חסד ומכניסה אורחים, שולחן השבת שלה היה תמיד מלא בבחורי ישיבות
ותמיד אהבה לשמוע את דברי התורה שנשמעו מתוך התלהטות והתלהבות וריתחא דאורייתא.
בעלה וילדיה הקימו לעילוי נשמתה את פרוייקט "חילוקא" - שיתוף הציבור בקושיות חקירות ותמיהות
סביב סוגיות הש"ס וארבעת חלקי שולחן ערוך
השאלות שנשלחות מהציבור ומת"ח
נערכות ע"י הרה"ג ר' אביעד טרופ שליט"א, ור' דוד גולובנציץ שליט"א.
מוצגות באתר, ועולות לקבוצת הדיונים בוואטספ
בסייעתא דשמיא בחג סוכות תשפ"א
יו"ל קובץ עם 73 הקושיות שנשלחו מתחילת המיזם בחנוכה תש"פ
ובעז"ה חברי המערכת עובדים על הוצאת הספר
ובו תמצית מהתשובות שנשלחו למערכת
אודות

שאלות


פורים תשפ"א > >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 14 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת תרומה -זכור תשפ"א > קשה, מאי שנא: בין: האיסור הכללי של קבלת גרים מזרע עמלק – כדברי המכילתא והתנחומא לבין: קבלת בני בניו של המן להתגייר. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 11 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
1 הערות

פרשת תרומה - תשפ"א // "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם... וְעָשׂוּ אֲרוֹן עֲצֵי שִׁטִּים". >> קשה, לשיטת הרמב"ם, מאי שנא: בין: יתר כלי המשכן, כדוגמת המנורה, השולחן וכיוצ"ב שמצוותם עשייתם נקבעה לדורות. לבין: ארון העדות שלא נמנה על רשימת הכלים שמצוות עשייתם נקבעה לדורות >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 9 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת משפטים - תשפ"א // "וְאַנְשֵׁי קֹדֶשׁ תִּהְיוּן לִי וּבָשָׂר בַּשָּׂדֶה טְרֵפָה לֹא תֹאכֵלוּ לַכֶּלֶב תַּשְׁלִכוּן אֹתוֹ" קשה, לשיטת החת"ס והפרי יצחק, מאי שנא : בין: בעלי חיים כתרנגולת וכדומה, שבמגעם בחיותם עם דבר רותח מפליטים בו טעם ואוסרים אותו. לבין: מגע של אדם חי – שבשרו אסור באיסור תורה – בדבר רותח, דנקטינן שאינו מפליט בו טעם, ומותר התבשיל. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה11 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת משפטים - תשפ"א // "אַחֲרֵי רַבִּים לְהַטֹּת" (שמות כ"ג) קשה, מאי שנא: בין: כל ספיקות דעלמא דאזלינן בתר רובא כ"תינוקת שנאנסה ליד העיר" וכדו'. לבין: רוב ימי היתר למול מיעוט ימי איסור, באשת כהן הבעולה "ספק תחתיו ולא תחתיו", דלא אזלינן בתר רובא.

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת יתרו - תשפ"א // לֹא תִרְצַח לֹא תִנְאָף לֹא תִגְנֹב לֹא תַעֲנֶה בְרֵעֲךָ עֵד שָׁקֶר קשה, לשיטת הרמב"ם, מאי שנא: בין: רוצח דלגבי לא אמרינן "אומדנא אלימתא" ולפיכך עדים הרואים את הרודף אחר חבירו ונכנס אחריו לחורבה ונכנסו אחריו ומצאוהו הרוג רודף ואפילו ביד הרודף סייף המנטף דם לא יענישוהו במיתה. לבין: ניאוף דלגבי פסקינן כי עדים המעידים שראו המנאפים, דבוקים זה עם זו כדרך הבועלים, ואפילו שלא ראו שהערו זה בזה כמכחול בשפופרת, הרי אלו נהרגין היות וחזקה צורה זו שהערה.

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת יתרו - תשפ"א // "וַיִּחַדְּ יִתְרוֹ עַל כָּל הַטּוֹבָה אֲשֶׁר עָשָׂה ה' לְיִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר הִצִּילוֹ מִיַּד מִצְרָיִם" קשה, מאי שנא: בין: הדין שנוכרי פסול מלמול אחרים שנאמר "ואתה את בריתי תשמור". לבין: גוי הבא להתגייר שיכול למול עצמו (להני הפוסקים כן) לבין: גיורו של יתרו, שמל עצמו, דלכו"ע מילתו הייתה מילה כשרה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 9 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

ט"ו בשבט - תשפ"א // קשה, מאי שנא: בין: מסתפק אם ברך בכלל, שרשאי לאכול ואינו צריך מעיקר הדין להחמיר להימנע מאכילה שמא לא ברך. לבין: פרי שספק אם ברכתו "העץ" או "אדמה", שאם ברך עליו "העץ", צריך להימנע מלהמשיך לאוכלו, שמא ברכתו לא עלתה לו, ונמצא אוכל בלא ברכה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 9 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת בשלח - תשפ"א // "וַיֹּאמֶר אִם שָׁמוֹעַ תִּשְׁמַע לְקוֹל ה' אֱלֹקיך... כָּל הַמַּחֲלָה אֲשֶׁר שַׂמְתִּי בְמִצְרַיִם לֹא אָשִׂים עָלֶיךָ כִּי אֲנִי ה' רֹפְאֶךָ"<> קשה להני ראשונים ופוסקים כמובאים בחיד"א, מאי שנא: בין: הדין דאין להשתמש במזמורי תהילים כעין "לחש" ו"סגולה" לחלאיים ובעיות שונות (חוץ מבריא להגן, ולחולה שיש בו סכנה -שלא תטרף דעתו) וכפי שפסקו הרמב"ם והשו"ע להדיא. לבין: "מנהג ישראל תורה הוא", של "שימוש תהילים", וכן לומר "תהלים ע"פ סדר הא"ב" כמענה לריפוי ומזור לתחלואים וכיוצ"ב -הנעשה כעין "סגולה" ו"לחש" לכאורה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 6 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת בא - תשפ"א // "וְהָיָה לְךָ לְאוֹת עַל יָדְךָ וּלְזִכָּרוֹן בֵּין עֵינֶיךָ לְמַעַן תִּהְיֶה תּוֹרַת ה' בְּפִיךָ כִּי בְּיָד חֲזָקָה הוֹצִאֲךָ ה' מִמִּצְרָיִם". קשה, מאי שנא: בין: מצוות תפילין שלגביה פסקינן דאם לא ברך בשעת העשייה, שהיה אז פטור, מ"מ מברך לאחר מיכן בעודם עליו - משום שמצווה מתמשכת היא היותן עליו. ובין: מצוות טלית דגם לגבי, וכמו בתפילין, פסקינן כי יכול לברך על מצווה זו כל עוד הוא מעוטף בטלית. לבין: מצוות מזוזה דלמרות היותה מצווה מתמשכת – כל זמן היותה בביתו. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 9 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת בא - תשפ"א/ / "וְשָׁחֲטוּ אֹתוֹ כֹּל קְהַל עֲדַת יִשְׂרָאֵל בֵּין הָעַרְבָּיִם" קשה מאי שנא: בין: שאר ספיקות דעלמא, שכלל נקוט בידינו להעמיד דבר על חזקה דמעיקרא. לבין: "בין השמשות" דקאי בספיקו אם יום או לילה הוא, ולא מעמידים על חזקתו דמעיקרא לומר שהוא יום. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 10 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת וארא // "וְשָׁרַץ הַיְאֹר צְפַרְדְּעִים וְעָלוּ וּבָאוּ בְּבֵיתֶךָ... וּבְתַנּוּרֶיךָ וּבְמִשְׁאֲרוֹתֶיךָ." קשה, לדעת הרמב"ם, ודעימיה מאי שנא: בין: המקרה של של חנניה מישאל ועזריה שמסרו נפשם למרות שעל פי דין לא היו חייבים למסור נפשם. לבין: שאר עבירות שבתורה שלגביהם פסקינן כי חייב לעבור ולא ליהרג ואם נהרג מתחייב בנפשו. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 10 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

גיליונות "חילוקא"


כל דפריש מרובא פריש מצוות מילה בבני קטורה - איסורי חיתון בעמוני ומואבי

קרא עוד

73 קושיות, חקירות, ותמיהות לפי סדר השו"ע - ונושאים שונים

קרא עוד

להיות שקוע בלימוד

כשרבי חיים מבריסק לקח את בנו לחופה... סיפר הגאון הגדול רבי משולם דוד סאלאווייציק שליט"א ראש ישיבת בריסק: ביום חתונתו של האבא, מרן הרב מבריסק זצוק"ל לא שינה אביו מרן הגר"ח זיע"א כי הוא זה ממנהגו, ועסק כל אותו היום עם בנו החתן במשא ומתן של הלכה, באותו עמל ויגיעה שבו היו מורגלים כל הימים. משנטו צללי ערב, והשעה הנועדה לקיום החופה קרבה ובאה, הלך החתן אל הכיור בכדי לרחוץ פניו וידיו, כאשר רבי חיים מתלווה אליו, וממשיך כל העת לשוחח אתו עמוקות בדברי תורה. "אבא" אמר החתן, "עד כאן"!? "כן בני" השיב רבי חיים "ברצוני להרגילך כי בכל עת ובכל שעה, בכל מצב שתהיה, חייב אתה להיות שקוע בלימוד, מתוך עמקות אין סוף"... מה ביקש רבי רפאל שפירא מרבי חיים מבריסק לימים סיפר מרן הרב מבריסק זצוק"ל: "אף ביום השמיני להולדת בני הראשון רבי יוסף דוב, כאשר עסקתי בעיצומן של ההכנות לקראת הברית ורחצתי את פני, קרא לי אבי רבי חיים, וכמובן תיכף עזבתי הכל ובאתי לפניו, והוא החל לשוחח עמי בלימוד... אנשים כבא החלו להתאסף ולבוא אל הבית להשתתף בבית המילה, אך אבא בשלו, ממשיך לשקוע עמי בשיח של תורה, עד שהסנדק – הסבא הגאון רבי רפאל שפירא זצוק"ל פנה אליו ובקשו שיניח לי ללכת להחליף בגדי ולהתכונן לקראת הברית"... שקיעות בכל מצב אף בקטנותו היה אביו מרגיל אותו להיות שקוע בלימוד בכל זמן ובכל מצב, רבי חיים נהג כבר בימי נערותו לשוחח עמו כל עת בסוגיות עמוקות במשך שעות ארוכות, ואף אל תוך הלילה, עד כי היה "נופל" מרוב עייפות, ונרדם על יצועו לאחר עוד יום של עמל נשגב בתורת ה' כלי חמדה, לעתים, לא חלפו שעה או שעתים מעת ששמורות עיניו נעצמו עד שהיה אביו הגדול ניגש ומקיצו משנתו, ממשיך לטוות עמו את מהלך הסוגיא בה עסקו קודם לכן ומקשה לו קושיות חמורות שהיה עליו לענות עליהן אף מתוך שינה.... בני הרב מבריסק זצוק"ל סיפרו בשם אביהם, שר' חיים למדו לדבר עם בני אדם, שיהיה באותו זמן ראשו פנוי מכל מחשבות חוץ, ועסוק רק בדברי תורה, והוסיפו הבנים "וכן לימד אבא אותנו". ואף בהיותו בן שש כשהלך בשליחות אביו, ונאלץ היה לחכות במקום שליחותו, תמיד היתה מוכנה אצלו גמרא שהגה בה מבלי לבטל בינתיים את זמנו, זה היה חינוך של "ובלכתך בדרך", שהורהו אביו.

צור קשר עם 'חילוקא'


  • דן לנר, בית שמש, ישראל