קושיות, חקירות, תמיהות
על סוגיות הש"ס
וארבעת חלקי שולחן ערוך

מיזם "חילוקא" הוקם ע"י משפחת גולובנציץ שיחי' לע"נ אמם מרת חיה שרה ע"ה
אשת חבר לרבי אריה גולובנציץ שליט"א
מרת חיה ע"ה היתה סמל ודוגמא של אהבת תורה, וכבוד לתלמידי חכמים
בעלת חסד ומכניסה אורחים, שולחן השבת שלה היה תמיד מלא בבחורי ישיבות
ותמיד אהבה לשמוע את דברי התורה שנשמעו מתוך התלהטות והתלהבות וריתחא דאורייתא.
בעלה וילדיה הקימו לעילוי נשמתה את פרוייקט "חילוקא" - שיתוף הציבור בקושיות חקירות ותמיהות
סביב סוגיות הש"ס וארבעת חלקי שולחן ערוך
השאלות שנשלחות מהציבור ומת"ח
נערכות ע"י הרה"ג רבי אביעד טרופ שליט"א, ור' דוד גולובנציץ שליט"א.
מוצגות באתר, ועולות לקבוצת הדיונים בוואטספ
בסייעתא דשמיא בחג סוכות תשפ"ב
יו"ל קובץ עם קס"ג הקושיות שנתלבנו בשנים תש"פ - תשפ"א
ובעז"ה חברי המערכת עובדים על הוצאת הספר
ובו תמצית מהתשובות שנשלחו למערכת

להצטרפות לקבוצת הדיונים - 055-9793336
אודות

פרשת פיקודי - תשפ"ב // קשה, מאי שנא: בין:,אשה קטלנית שלמרות שמוחזקת שימותו בעליה, מ"מ במקום מצוות יבום לא חיישינן ומצווה עליו ליבמה. לבין: מתו אחיו מחמת מילה שאין למול את הבן השלישי, דחיישינן שמא ימות, זאת למרות שהוא במקום מצווה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 10 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת ויקהל - תשפ"ב "וַיַּעַשׂ אֶת מְעִיל הָאֵפֹד מַעֲשֵׂה אֹרֵג כְּלִיל תְּכֵלֶת" (שמות פרק ל"ט) // קשה, לדעת הרמ"א ודעימיה, מאי שנא: בין: בתי התפילין ושופר ר"ה, שאין לעשותם אלא מבעלי חיים טהורים מהטעם של "למען תהיה תורה ה' בפיך", מן המותר בפיך". לבין: דפנות סוכה שיכולות להיעשות מבעלי חיים טמאים ולבין: דיו של סת"ם שיכול להיעשות מיין שאסור לשתיה. ולבין: התכלת בציצית שמופק מחלזון טמא, וכן חוטי הציצית שיכולים להיעשות מ"משי" היוצא מבע"ח טמאים. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 8 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת ויקהל – פרשת שקלים - תשפ"ב "זֶה יִתְּנוּ כָּל הָעֹבֵר עַל הַפְּקֻדִים מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ..." // קשה, לדעת הרמב"ם והרמב"ן ודעימיה, מאי שנא: בין: קנין והקדש בעלמא שאין יכולת לקטן להקנות ולהקדיש. לבין: "מחצית השקל" הניתן להקדש דחזינן לכאורה שבכוח הקטן להקדיש. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 10 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת כי תשא - תשפ"ב "...לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ:"// קשה, מאי שנא: בין: איסור הנאה מתקרובת עבודת כוכבים, שהשוחט בהמה של חבירו אינה נאסרת בהנאה. ובין: איסור כלאי כרם, שהמסכך גפנו של חברו בתבואת חברו לא נאסרים בהנאה מהטעם ש"אין אדם אוסר דבר שאינו שלו." לבין: מבשל בשר וחלב של חבירו שנאסר בהנאה ולא אמרינן "אין אדם אוסר דבר שאינו שלו". >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 6 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת כי תשא - תשפ"ב "וְשָׁמְרוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַשַּׁבָּת לַעֲשׂוֹת אֶת הַשַּׁבָּת לְדֹרֹתָם בְּרִית עוֹלָם:" // קשה, לשיטת המנחת חינוך, מאי שנא: בין: מבשל ואופה בשבת, שאינו חייב אלא אם הגיע לבסוף לתוצאת בישול ואפיה, ולא אם סילקם מהאש קודם. ובין: איסור כלאי הכרם שאינו עובר אלא אם לבסוף השרישו הזרעים שזרע. לבין: זורע בשבת שחייב אף אם הוציא הזרעים בטרם השרישו. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 6 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת תצווה - תשפ"ב "ְהָיָה עַל מֵצַח אַהֲרֹן ... וְהָיָה עַל מִצְחוֹ תָּמִיד לְרָצוֹן לָהֶם לִפְנֵי ה'" "...מלמד שממשמש בו בעודו על מצחו שלא יסיח דעתו ממנו" (רש"י שמות כ"ח) // קשה, מאי שנא: בין: החיוב למשמש בתפילין כל שעה כדי שלא להסיח דעתו מהם. דילפינן לה מק"ו מציץ ומה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת אמרה תורה על מצחו תמיד שלא יסיח דעתו ממנו, תפילין שיש בהן אזכרות הרבה על אחת כמה וכמה. לבין: היעדר האיסור בתפילין להגביה ידיו למעלה מראשו בשעה שמעוטר בתפילין. זאת אע"פ שחיוב זה קיים בציץ מהטעם "שהשם כתוב עליו" ואם כן הק"ו הנ"ל אמור היה לחול גם בכגון דא. ולבין: היעדר חיוב לעמוד בפני אדם המעוטר בתפילין. זאת אע"פ שחיוב זה קיים בציץ מפני קדושת השם שבו ואם כן הק"ו הנ"ל אמור היה להחיל אותו הדין גם בתפילין. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 9 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת תצווה – אדר א' תשפ"ב // קשה, לדעת הרמ"א ומהר"י מינץ, מאי שנא: בין: יום "בר מצווה", שאם נולד באדר שנה פשוטה ושנת הי"ג שלו יוצאת בשנה מעוברת הוא יהיה "בר מצווה" רק באדר ב'. לבין: תענית היארצייט, שאם נפטר אביו או אמו באדר שנה פשוטה, בשנה מעוברת היארצייט יחול באדר א'. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 6 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת תרומה - תשפ"ב "וְעָשִׂיתָ אֶת הַמִּזְבֵּחַ עֲצֵי שִׁטִּים..." // קשה, מאי שנא: בין: איסור תורה לא לפסוע פסיעה גסה בעלייתו למזבח, הדורש הליכת עקב בצד אגודל שלא יראה המזבח ערוותו. לבין: הרצים בכבש לזכות בתרומת הדשן, שהיו פוסעים פסיעה גסה ורצים, למרות "לא תגלה ערוותך עליו". >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 8 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

קשה, לדעת שו"ת בנימין זאב, מאי שנא: בין: מצוות כיבוד אב ואם שאין מברכים עליה מהטעם שגם הגויים נוהגים לקיימה או עכ"פ "לפעמים מקיימים מצווה זו כמונו". ובין: מצוות הידור לזקן שאין מברכים עליה מהטעם שגם הגויים נוהגים לקיימה או עכ"פ "לפעמים מקיימים מצווה זו כמונו". לבין: מצוות מעקה שמברכים על מצווה זו אע"פ שגם הגויים נוהגים לעשות מעקה לביתם, ועכ"פ "לפעמים עושים אותה כמונו". >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 6 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת יתרו - תשפ"ב "לֹא תִרְצַח" // קשה, לכל הני ראשונים, מאי שנא: בין: מי שמאיימים עליו במיתה אם ימאן להם שידחפוהו למעיכת התינוק שנקטינן שאל לו להצילו משום סברת "מאי חזית הפוך" ובין: מי שמאיימים עליו שיהרגוהו אם יציל את חבירו שנמצא בבור שנקטינן שאל לו להצילו משום סברת "מאי חזית הפוך". וזאת אפילו אם לא ימיתו את המציל היום אלא רק מחר. לבין: שנים שהיו מהלכים במדבר וכו', שלדעת בן פטורא יחלוק עמו את מימיו שלו, אע"פ שעל ידי כך מקריב את חיי המחר שלו וימות. ואף רבי עקיבא לא חלק על בן פטורא אלא מכוח דרשה של "וחי בהם" - ולא מכח סברא של "מאי חזית" הפוך. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 10 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
3 דקות קריאה
0 הערות

פרשת יתרו - תשפ"ב "לֹא תַעֲנֶה בְרֵעֲךָ עֵד שָׁקֶר"// קשה, לדעת הר"ח והרמב"ם, מאי שנא: בין: אדם שהודה כי הזיק לחברו והעדים מכחישים אותו. שפסקינן שחייב לשלם לחבירו מהטעם של "הודאת בעל דין כמאה עדים דמי". ובין: דיין הדן את וטעה ומסור שחייבים לשלם על פי דיבורם שגרם להפסד. לבין: עדים שהודו ששיקרו בעדותם וגרמו לאדם הוצאת ממון שלא כדין. שפסקינן שאינם חייבים לשלם לאותו אדם הוצאות שהוציא מ"דינא דגרמי" ולא אמרינן "הודאת בעל דין כמאה עדים דמי". >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 9 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת בשלח – ט"ו בשבט // קשה, מאי שנא: בין: שלושת כללי הלכות קדימת ברכות הנהנין כנ"ל לעיל: א', ב', ג' שדינם נקוט כך תמיד. לבין: המאורע שלפנינו (בהצטרפות ג' הכללים יחדיו), שמשום מה כלל אחד מהם (מהו?...) ודווקא הוא אמור להתבטל. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 5 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

להיות שקוע בלימוד

כשרבי חיים מבריסק לקח את בנו לחופה... סיפר הגאון הגדול רבי משולם דוד סאלאווייציק שליט"א ראש ישיבת בריסק: ביום חתונתו של האבא, מרן הרב מבריסק זצוק"ל לא שינה אביו מרן הגר"ח זיע"א כי הוא זה ממנהגו, ועסק כל אותו היום עם בנו החתן במשא ומתן של הלכה, באותו עמל ויגיעה שבו היו מורגלים כל הימים. משנטו צללי ערב, והשעה הנועדה לקיום החופה קרבה ובאה, הלך החתן אל הכיור בכדי לרחוץ פניו וידיו, כאשר רבי חיים מתלווה אליו, וממשיך כל העת לשוחח אתו עמוקות בדברי תורה. "אבא" אמר החתן, "עד כאן"!? "כן בני" השיב רבי חיים "ברצוני להרגילך כי בכל עת ובכל שעה, בכל מצב שתהיה, חייב אתה להיות שקוע בלימוד, מתוך עמקות אין סוף"... מה ביקש רבי רפאל שפירא מרבי חיים מבריסק לימים סיפר מרן הרב מבריסק זצוק"ל: "אף ביום השמיני להולדת בני הראשון רבי יוסף דוב, כאשר עסקתי בעיצומן של ההכנות לקראת הברית ורחצתי את פני, קרא לי אבי רבי חיים, וכמובן תיכף עזבתי הכל ובאתי לפניו, והוא החל לשוחח עמי בלימוד... אנשים כבא החלו להתאסף ולבוא אל הבית להשתתף בבית המילה, אך אבא בשלו, ממשיך לשקוע עמי בשיח של תורה, עד שהסנדק – הסבא הגאון רבי רפאל שפירא זצוק"ל פנה אליו ובקשו שיניח לי ללכת להחליף בגדי ולהתכונן לקראת הברית"... שקיעות בכל מצב אף בקטנותו היה אביו מרגיל אותו להיות שקוע בלימוד בכל זמן ובכל מצב, רבי חיים נהג כבר בימי נערותו לשוחח עמו כל עת בסוגיות עמוקות במשך שעות ארוכות, ואף אל תוך הלילה, עד כי היה "נופל" מרוב עייפות, ונרדם על יצועו לאחר עוד יום של עמל נשגב בתורת ה' כלי חמדה, לעתים, לא חלפו שעה או שעתים מעת ששמורות עיניו נעצמו עד שהיה אביו הגדול ניגש ומקיצו משנתו, ממשיך לטוות עמו את מהלך הסוגיא בה עסקו קודם לכן ומקשה לו קושיות חמורות שהיה עליו לענות עליהן אף מתוך שינה.... בני הרב מבריסק זצוק"ל סיפרו בשם אביהם, שר' חיים למדו לדבר עם בני אדם, שיהיה באותו זמן ראשו פנוי מכל מחשבות חוץ, ועסוק רק בדברי תורה, והוסיפו הבנים "וכן לימד אבא אותנו". ואף בהיותו בן שש כשהלך בשליחות אביו, ונאלץ היה לחכות במקום שליחותו, תמיד היתה מוכנה אצלו גמרא שהגה בה מבלי לבטל בינתיים את זמנו, זה היה חינוך של "ובלכתך בדרך", שהורהו אביו.

  • דן לנר, בית שמש, ישראל

להצטרפות לקבוצת הדיונים - 055-5979336