קושיות, חקירות, תמיהות
על סוגיות הש"ס
וארבעת חלקי שולחן ערוך

אודות


מיזם "חילוקא" הוקם ע"י משפחת גולובנציץ שיחי' לע"נ אמם מרת חיה שרה ע"ה
אשת חבר לרבי אריה גולובנציץ שליט"א
מרת חיה ע"ה היתה סמל ודוגמא של אהבת תורה, וכבוד לתלמידי חכמים
בעלת חסד ומכניסה אורחים, שולחן השבת שלה היה תמיד מלא בבחורי ישיבות
ותמיד אהבה לשמוע את דברי התורה שנשמעו מתוך התלהטות והתלהבות וריתחא דאורייתא.
בעלה וילדיה הקימו לעילוי נשמתה את פרוייקט "חילוקא" - שיתוף הציבור בקושיות חקירות ותמיהות
סביב סוגיות הש"ס וארבעת חלקי שולחן ערוך
השאלות שנשלחות מהציבור ומת"ח
נערכות ע"י הרה"ג רבי אביעד טרופ שליט"א, ור' דוד גולובנציץ שליט"א.
מוצגות באתר, ועולות לקבוצת הדיונים בוואטספ
בסייעתא דשמיא בחג סוכות תשפ"ב
יו"ל קובץ עם קס"ג הקושיות שנתלבנו בשנים תש"פ - תשפ"א
ובעז"ה חברי המערכת עובדים על הוצאת הספר
ובו תמצית מהתשובות שנשלחו למערכת

להצטרפות לקבוצת הדיונים - 055-5979336
אודות

שאלות


פרשת וילך – יום הכיפורים תשפ"ב "פֵּרְסוּ סָדִין שֶׁל בּוּץ בֵּינוֹ לְבֵין הָעָם. פָּשַׁט, יָרַד וְטָבַל, עָלָה וְנִסְתַּפָּג. הֵבִיאוּ לוֹ בִגְדֵי זָהָב..." (משנה יומא פ"ג) // קשה, לדעת המשנה למלך, מאי שנא: בין: רטיבות מים המהווים חציצה בין בשר הכהן לבגדי הכהונה. לבין: רטיבות דם שאינם מהווים חציצה בין רגלי הכהן לרצפה, משום שאין חציצה בדבר לח. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 6 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
5 דקות קריאה
0 הערות

פרשת ניצבים - תשפ"א (ראש השנה תשפ"ב) // קשה, לדעת החיי אדם, מאי שנא: בין: מי שאין לו בעירו לולב או שופר שאינו חייב להתאמץ לנדוד לעיר אחרת כדי קיים מצוות עשה מחוייבת. לבין: שמחויב אדם להוציא חומש מנכסיו (מאמץ רב יותר לכאורה) בכדי לקיים מצוות עשה מחויבת. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 7 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת ניצבים - תשפ"א (ראש השנה תשפ"ב) // קשה, מאי שנא: בין: חרש המדבר ואינו שומע, שחרשותו משווהו להיותו "לאו בר חיובא" במצוות שופר, ולכן אינו מוציא אחרים ידי חובה בתקיעתו. לבין: קטוע זרוע שמאל, שלמרות שפטור בפועל מתפילין, אין חסרון היד משווהו להיותו "לאו בר חיובא" במצוות תפילין, ולכן כשר לכתיבת תפילין. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 6 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת כי תבא תשפ"א // קשה, לתנחומא, ולשיטת הירושלמי, הרמ"ע מפאנו והמבי"ט, מאי שנא: בין: תשובה בסתמא של אומות העולם דנקטינן דלא מהני אף כדי להיוושע. אי מהטעם המובא בירושלמי דכתיב "וכפר עליו" יצא עכו"ם שאין לו כפרה ואי מהטעם המובא במדרש תנחומא דכתיב "ישא ה' פניו אליך" ודרשינן אליך, ולא לאומות העולם. לבין: תשובת אנשי העיר נינווה דכמסופר בספר עונה דתשובתם הועילה ובזכותה נושעו אנשי נינווה מהפיכת העיר. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 10 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת כי תבוא / "אָרוּר מַכֵּה רֵעֵהוּ בַּסָּתֶר וְאָמַר כָּל הָעָם אָמֵן:" (דברים כ"ז) // קשה, למשנ"ב ועוד פוסקים, מאי שנא: בין: גניבה, גזילה, לשון הרע ושאר עבירות "בין אדם לחברו" שעל אף שפייס את חברו ומחל לו, שומה עליו להתוודות ביוהכ"פ לעולם, משום שחטא בכך גם ב"בין אדם למקום". לבין: מקניט את חברו בדברים [ועני המהפך בחררה], שלאחר שפייס את חברו ומחל לו -א"צ להתוודות עליהם לעולם, ואפשר שאף אינו צריך להתוודות כלל, שכביכול לא חטא כלל למקום, למרות שעבר על ציווי המקום -"וְלֹא תוֹנוּ אִישׁ אֶת עֲמִיתוֹ וְיָרֵאתָ מֵאֱלֹקיך." >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 4 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
6 דקות קריאה
0 הערות

פרשת כי תצא - תשפ"א / "וּשְׂנֵאָהּ הָאִישׁ הָאַחֲרוֹן וְכָתַב לָהּ סֵפֶר כְּרִיתֻת וְנָתַן בְּיָדָהּ וְשִׁלְּחָהּ מִבֵּיתוֹ אוֹ כִי יָמוּת הָאִישׁ הָאַחֲרוֹן אֲשֶׁר לְקָחָהּ לוֹ לְאִשָּׁה:" (דברים כ"ד) // קשה לדעת הפני יהושע, מאי שנא: בין: אלמנת בן נח שאסורה לבני נח, משום שחידוש הוא בישראל מגזה"כ, ולא התחדש בבני נח, למרות שאין בה מציאות קשרי אישות עם בעלה. לבין: הנפרדת מבעלה, דסברה היא, ברגע שקיים פירוד -אין יותר מציאות קשרי אישות, ופקע כל האיסור. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 5 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
4 דקות קריאה
0 הערות

פרשת כי תצא/ "וְלַנַּעֲר לֹא תַעֲשֶׂה דָבָר אֵין לַנַּעֲרָ חֵטְא מָוֶת כִּי כַּאֲשֶׁר יָקוּם אִישׁ עַל רֵעֵהוּ וּרְצָחוֹ נֶפֶשׁ כֵּן הַדָּבָר הַזֶּה:" (דברים כ"ב) // קשה, לתרגום יונתן, מאי שנא: בין: אשת איש שנאנסה דמותרת לבעלה כדאמרינן להדיא בפרשת סוטה שאשת איש ש"נתפשה" כלומר נאנסה מותרת לבעלה. לבין: נערה המאורסה שנאנסה בשדה דכעולה בתרגום יונתן בפרשת כי תצא שבעלה חייב לגרשה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 7 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
7 דקות קריאה
0 הערות

פרשת שופטים - תשפ"א "וְעָשִׂיתָ... וְשָׁמַרְתָּ לַעֲשׂוֹת כְּכֹל אֲשֶׁר יוֹרוּךָ... לֹא תָסוּר מִן הַדָּבָר אֲשֶׁר יַגִּידוּ לְךָ יָמִין וּשְׂמֹאל" // קשה, מאי שנא: בין: החיוב של הקטן בלאו דאורייתא של "לא תסור" - שהרי לולי שהיה הקטן חייב בלאו זה פשיטא שלא היה כוח בידי חכמים לחייבו לקיים המצוות מדין חינוך. לבין: שאר מצוות התורה כגון מצוות תפילין ומצוות ציצית שהקטן פטור מדאורייתא לקיימן. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 3 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
5 דקות קריאה
0 הערות

פרשת שופטים - תשפ"א "רַק עֵץ אֲשֶׁר תֵּדַע כִּי לֹא עֵץ מַאֲכָל הוּא אֹתוֹ תַשְׁחִית וְכָרָתָּ וּבָנִיתָ מָצוֹר עַל הָעִיר אֲשֶׁר הִוא עֹשָׂה עִמְּךָ מִלְחָמָה עַד רִדְתָּהּ:" // קשה, לרמב"ם ודעימיה, מאי שנא: בין: כל מצבי ספק איסור דאורייתא כגון ספק ערלה, ספק בשר וחלב וכיוצ"ב דנקטינן לגביהם דמדאורייתא אזלינן לקולא. לבין: ספק "בל תשחית את עצה" שכמפורש בתורה לכאורה שספיקא לחומרא ואסור לכרות עציה עד שנדע בבירור שלא עץ מאכל הוא. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 14 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת ראה - תשפ"א "הַכֵּה תַכֶּה אֶת ישְׁבֵי הָעִיר הַהִוא לְפִי חָרֶב הַחֲרֵם אֹתָהּ וְאֶת כָּל אֲשֶׁר בָּהּ וְאֶת בְּהֶמְתָּהּ לְפִי חָרֶב:" // קשה, לאור דברי הגמ' והתוס' במסכת מכות, מאי שנא בין: כל עדות נפשות דעלמא ד"בעינן כשאר זמם לעשות (לגמרי) – וליכא", ואין לקיים "כאשר זמם" -שלא במלאו בשום אופן, אלא הוי כעדות שאי אתה יכול להזימה ופסולה היא. לבין: עדות אנשי עיר הנידחת, שאין אנו מענישים את זרעם של העדים, ולמרות שלא מתקיים הכלל "בעינן כשאר זמם לעשות (לגמרי) – וליכא", מסתפקים אנו ב"כאשר זמם" שלא במלואו, ועדות כשרה היא כעדות שאתה יכול להזימה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 6 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
7 דקות קריאה
0 הערות

פרשת ראה - תשפ"א "וְהָיָה כִּי יֹאמַר אֵלֶיךָ לֹא אֵצֵא מֵעִמָּךְ... כִּי טוֹב לוֹ עִמָּךְ:" קשה, מאי שנא: בין: הדרשה הנלמדת משניים ההולכים בדרך ויש להם קיתון מים אחד, זה שהקיתון שלו ישתה מים דכתיב "וחי אחיך עמך" דמ"עמך" דרשינן חייך קודמים לחיי חברך. לבין: הדרשה הנלמדת באדון לעבד עברי שאף שיש לו כר אחד בלבד, אל לו להשתמש בעצמו בכר שלו, מהטעם ששניהם שווים ועובר על "כי טוב לו עמך", ואתה לא קודם לו באף מצב. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 11 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת עקב - תשפ"א // קשה, לדעת המשנה למלך, מאי שנא: בין: מצוות מילה, שאסור למול התינוק קודם ליום השמיני מפני שמבטל בכך מצוות מילה והוי כעובר על עשה, למרות שחיובה עדיין לא הגיע. לבין: מצוות ביעור חמץ שפשיטא שמותר לבער החמץ לפני הפסח ואע"פ שיבטל בכך אפשרות מצוות שריפת חמץ. ולבין: מצוות ציצית שפשיטא שמותר לבטל מהבגד כנף רביעית אע"פ שבכך מבטל אפשרות קיום מצוות ציצית. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 7 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

קובץ "חילוקא"


להיות שקוע בלימוד

כשרבי חיים מבריסק לקח את בנו לחופה... סיפר הגאון הגדול רבי משולם דוד סאלאווייציק שליט"א ראש ישיבת בריסק: ביום חתונתו של האבא, מרן הרב מבריסק זצוק"ל לא שינה אביו מרן הגר"ח זיע"א כי הוא זה ממנהגו, ועסק כל אותו היום עם בנו החתן במשא ומתן של הלכה, באותו עמל ויגיעה שבו היו מורגלים כל הימים. משנטו צללי ערב, והשעה הנועדה לקיום החופה קרבה ובאה, הלך החתן אל הכיור בכדי לרחוץ פניו וידיו, כאשר רבי חיים מתלווה אליו, וממשיך כל העת לשוחח אתו עמוקות בדברי תורה. "אבא" אמר החתן, "עד כאן"!? "כן בני" השיב רבי חיים "ברצוני להרגילך כי בכל עת ובכל שעה, בכל מצב שתהיה, חייב אתה להיות שקוע בלימוד, מתוך עמקות אין סוף"... מה ביקש רבי רפאל שפירא מרבי חיים מבריסק לימים סיפר מרן הרב מבריסק זצוק"ל: "אף ביום השמיני להולדת בני הראשון רבי יוסף דוב, כאשר עסקתי בעיצומן של ההכנות לקראת הברית ורחצתי את פני, קרא לי אבי רבי חיים, וכמובן תיכף עזבתי הכל ובאתי לפניו, והוא החל לשוחח עמי בלימוד... אנשים כבא החלו להתאסף ולבוא אל הבית להשתתף בבית המילה, אך אבא בשלו, ממשיך לשקוע עמי בשיח של תורה, עד שהסנדק – הסבא הגאון רבי רפאל שפירא זצוק"ל פנה אליו ובקשו שיניח לי ללכת להחליף בגדי ולהתכונן לקראת הברית"... שקיעות בכל מצב אף בקטנותו היה אביו מרגיל אותו להיות שקוע בלימוד בכל זמן ובכל מצב, רבי חיים נהג כבר בימי נערותו לשוחח עמו כל עת בסוגיות עמוקות במשך שעות ארוכות, ואף אל תוך הלילה, עד כי היה "נופל" מרוב עייפות, ונרדם על יצועו לאחר עוד יום של עמל נשגב בתורת ה' כלי חמדה, לעתים, לא חלפו שעה או שעתים מעת ששמורות עיניו נעצמו עד שהיה אביו הגדול ניגש ומקיצו משנתו, ממשיך לטוות עמו את מהלך הסוגיא בה עסקו קודם לכן ומקשה לו קושיות חמורות שהיה עליו לענות עליהן אף מתוך שינה.... בני הרב מבריסק זצוק"ל סיפרו בשם אביהם, שר' חיים למדו לדבר עם בני אדם, שיהיה באותו זמן ראשו פנוי מכל מחשבות חוץ, ועסוק רק בדברי תורה, והוסיפו הבנים "וכן לימד אבא אותנו". ואף בהיותו בן שש כשהלך בשליחות אביו, ונאלץ היה לחכות במקום שליחותו, תמיד היתה מוכנה אצלו גמרא שהגה בה מבלי לבטל בינתיים את זמנו, זה היה חינוך של "ובלכתך בדרך", שהורהו אביו.

צור קשר עם 'חילוקא'


  • דן לנר, בית שמש, ישראל

להצטרפות לקבוצת הדיונים - 055-5979336