קושיות, חקירות, תמיהות
על סוגיות הש"ס
וארבעת חלקי שולחן ערוך

מיזם "חילוקא" הוקם ע"י משפחת גולובנציץ שיחי' לע"נ אמם מרת חיה שרה ע"ה
אשת חבר לרבי אריה גולובנציץ שליט"א
מרת חיה ע"ה היתה סמל ודוגמא של אהבת תורה, וכבוד לתלמידי חכמים
בעלת חסד ומכניסה אורחים, שולחן השבת שלה היה תמיד מלא בבחורי ישיבות
ותמיד אהבה לשמוע את דברי התורה שנשמעו מתוך התלהטות והתלהבות וריתחא דאורייתא.
בעלה וילדיה הקימו לעילוי נשמתה את פרוייקט "חילוקא" - שיתוף הציבור בקושיות חקירות ותמיהות
סביב סוגיות הש"ס וארבעת חלקי שולחן ערוך
השאלות שנשלחות מהציבור ומת"ח
נערכות ע"י הרה"ג רבי אביעד טרופ שליט"א, ור' דוד גולובנציץ שליט"א.
מוצגות באתר, ועולות לקבוצת הדיונים בוואטספ
בסייעתא דשמיא בחג סוכות תשפ"ב
יו"ל קובץ עם קס"ג הקושיות שנתלבנו בשנים תש"פ - תשפ"א
ובעז"ה חברי המערכת עובדים על הוצאת הספר
ובו תמצית מהתשובות שנשלחו למערכת

להצטרפות לקבוצת הדיונים - 055-9793336
אודות

פרשת שמות - תשפ"ב "וַיִּפֶן כֹּה וָכֹה וַיַּרְא כִּי אֵין אִישׁ וַיַּךְ אֶת הַמִּצְרִי וַיִּטְמְנֵהוּ בַּחוֹל:" // קשה, לדעת הרמב"ם, מאי שנא: בין: המצרי שהכה איש עברי שמשה רבנו הרגו על מעשה זה. לבין: גוי בעלמא המכה את הישראל החייב מיתה שאינו נהרג בידי אדם. זאת אע"פ שחיוב מיתה בכגון דא ילפינן לה ממשה שהרג המצרי שהכה את הישראל. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 9 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
1 הערות

פרשת ויחי - תשפ"ב "וַיְצַו יוֹסֵף אֶת עֲבָדָיו אֶת הָרֹפְאִים לַחֲנֹט אֶת אָבִיו וַיַּחַנְטוּ הָרֹפְאִים אֶת יִשְׂרָאֵל:" // קשה, מאי שנא: בין: חניטת יעקב אבינו שיוסף הצדיק ציווה לקיים ביעקב אביו. לבין: האיסור הכללי לנתח איבריו של מת מהטעם של כבוד המת / איסור ניוול המת. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 9 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

תענית י' בטבת תשפ"ב // קשה, לשיטת האבודרהם, מאי שנא: בין: כל ימי התעניות ובהן תשעה באב החמור, שאם חלים בשבת דינם נידחים ליום ראשון, שאין מתענים בשבת. לבין: עשרה בטבת, למרות שאינו חמור כתשעה באב, מ"מ לגבי תענית בשבת דינו חמור טפי שמתענים בו אפילו בשבת. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 7 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת ויגש - תשפ"ב "וַיִּסַּע יִשְׂרָאֵל וְכָל אֲשֶׁר לוֹ וַיָּבֹא בְּאֵרָה שָּׁבַע וַיִּזְבַּח זְבָחִים לֵאלֹקי אָבִיו יִצְחָק" // "חייב אדם בכבוד אביו יותר מכבוד זקנו לפיכך תלה ביצחק ולא באברהם" (רש"י שם) / קשה מאי שנא: בין: כבוד אביו וכבוד אמו שכבוד אביו קודם לכבוד אמו מהסברא של "שאתה ואמך חייבים בכבוד אביך". לבין: כבוד אביו וכבוד אבי אביו שכבוד אביו קודם לכבוד אבי אביו ולא אמרינן סברא זו של "שאתה ואביך חייבים בכבוד אבי אביך". >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 8 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

קשה, לשיטת החמדת שלמה, מאי שנא: בין: בהמה שנעבדה על ידו לאונסו דאינה נחשבת "נעבד" וכשרה למזבח זאת מהטעם שהמעשה אינו מתייחס לאדם. לבין: מי שאנסוהו לשחוט בהמה, שנחשבת שחיטה מעלייתא כשאר שחיטה שעשאה לרצונו. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 3 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

חנוכה תשפ"ב // קשה, לדעת הר"ן, מאי שנא: בין: הדלקת נרות שבת, דאליבא דבית שמאי חייב להפקיר הנר לפני השבת. אחרת עובר על איסור שבת של "שביתת כליו". לבין: נר חנוכה של ערב שבת, שאסור להפקירו להפקירו היות ובעינן "לכם". ואעפ"כ אינו עובר על איסור שבת של "שביתת כליו". >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 8 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

חנוכה תשפ"ב // קשה, לדעת השו"ע ועוד פוסקים, מאי שנא: בין: ברכת בורא מאורי האש מבעד לזכוכית דלא מהני מהטעם דלא הוי ראייה מעלייתא. לבין: ברכת הרואה בנרות חנוכה מבעד לזכוכית דשפיר חשבינן לה כראיה מעלייתא וניתן לברך על כך. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 5 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

חנוכה תשפ"ב // קשה, לדעת העמודי אור, מאי שנא: בין: נר חנוכה של קטן שאינו נאסר בהנאה לאחרים מהטעם שאין כאן "משמעות מצווה". לבין: סוכה ולולב של קטן שהגיע לחינוך, שברי שאסורים בהנאה מכיוון שסו"ס קיים מצוותו בכך, ולא אמרינן לגבי הא שאין משמעות למצוותו. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 7 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

חנוכה תשפ"ב // קשה, לשיטת הרמב"ם והשו"ע ודעימיה, מאי שנא: בין: הלל של ר"ח ושאר ימי הפסח שאין מברכים עליהם מהטעם שאין מברכים על מנהגות לפי שאינו יכול לומר "וציוונו". לבין: הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת דמברכים עלייה אע"פ שאינו אלא מנהג. ולבין: מצוות של יום טוב שני של גלויות דמברכים עליהם אע"פ דהוי מנהג בלבד. לשאלה זו נתקבלו חילוקים רבים מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא", אך מפאת קוצר הזמן צוות רבני המכון לא הספיק להעורכם בצורה מסודרת >היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת וישלח - תשפ"ב "וַיְהִי בַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי בִּהְיוֹתָם כֹּאֲבִים וַיִּקְחוּ שְׁנֵי בְנֵי יַעֲקֹב שִׁמְעוֹן וְלֵוִי אֲחֵי דִינָה אִישׁ חַרְבּוֹ וַיָּבֹאוּ עַל הָעִיר בֶּטַח וַיַּהַרְגוּ כָּל זָכָר:" // קשה, לדעת חלק מהאחרונים, מאי שנא: בין: חבלה לצורך ענייני ותועלת כצורך התייפות וכדומה שמותרת. לבין: מילת אנשי שכם שעשו זאת להתדמות ולהשתוות לבני יעקב על מנת להתחתן עמם, וחטאו שחבלו בעצמם. ולבין: "ציצין שאינן מעכבים את המילה". דאע"פ שיש בכך "הידור מצווה" והוי לתועלת וצורך, אינו חוזר לתקנם דהוי כחבלה ואסור. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 4 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

קשה, לדעת המכילתא ועוד מקמאי, מאי שנא: בין: פירות הפקר דעלמא שפטורים מתרו"מ, כדילפינן לה ש"כל שידך ויד הלוי שווין כהפקר – אין אתה חייב ליתן לו". לבין: פירות שביעית שאף הם הפקר לכל, ומ"מ אינם פטורים מתור"מ מכוח היותם הפקר, אלא רק מכוח גזה"כ מיוחדת "מה חיית השדה פטורה ממעשר אף אדם פטור ממעשר". >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 12 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת ויצא - תשפ"ב "וַיַּעַשׂ יַעֲקֹב כֵּן וַיְמַלֵּא שְׁבֻעַ זֹאת וַיִּתֶּן לוֹ אֶת רָחֵל בִּתּוֹ לוֹ לְאִשָּׁה" // קשה, לדעת הגרי"ז, מאי שנא: בין: אישות יעקב אבינו עם רחל ולאה שחשבינן ליה כאישות של בני נח בלבד ללא קידושין. זאת מהטעם שקודם למתן תורה לא היה מושג כזה של "חלות קידושין". לבין: הא דמצינן אצל עשו הרשע שבא על נערה המאורסה אע"פ שהיה קודם למתן תורה. ולבין: הא דמצינן בסיפור יהודה ותמר דשייך היה בתמר קידושין אע"פ דמדובר קודם למתן תורה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 4 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

להיות שקוע בלימוד

כשרבי חיים מבריסק לקח את בנו לחופה... סיפר הגאון הגדול רבי משולם דוד סאלאווייציק שליט"א ראש ישיבת בריסק: ביום חתונתו של האבא, מרן הרב מבריסק זצוק"ל לא שינה אביו מרן הגר"ח זיע"א כי הוא זה ממנהגו, ועסק כל אותו היום עם בנו החתן במשא ומתן של הלכה, באותו עמל ויגיעה שבו היו מורגלים כל הימים. משנטו צללי ערב, והשעה הנועדה לקיום החופה קרבה ובאה, הלך החתן אל הכיור בכדי לרחוץ פניו וידיו, כאשר רבי חיים מתלווה אליו, וממשיך כל העת לשוחח אתו עמוקות בדברי תורה. "אבא" אמר החתן, "עד כאן"!? "כן בני" השיב רבי חיים "ברצוני להרגילך כי בכל עת ובכל שעה, בכל מצב שתהיה, חייב אתה להיות שקוע בלימוד, מתוך עמקות אין סוף"... מה ביקש רבי רפאל שפירא מרבי חיים מבריסק לימים סיפר מרן הרב מבריסק זצוק"ל: "אף ביום השמיני להולדת בני הראשון רבי יוסף דוב, כאשר עסקתי בעיצומן של ההכנות לקראת הברית ורחצתי את פני, קרא לי אבי רבי חיים, וכמובן תיכף עזבתי הכל ובאתי לפניו, והוא החל לשוחח עמי בלימוד... אנשים כבא החלו להתאסף ולבוא אל הבית להשתתף בבית המילה, אך אבא בשלו, ממשיך לשקוע עמי בשיח של תורה, עד שהסנדק – הסבא הגאון רבי רפאל שפירא זצוק"ל פנה אליו ובקשו שיניח לי ללכת להחליף בגדי ולהתכונן לקראת הברית"... שקיעות בכל מצב אף בקטנותו היה אביו מרגיל אותו להיות שקוע בלימוד בכל זמן ובכל מצב, רבי חיים נהג כבר בימי נערותו לשוחח עמו כל עת בסוגיות עמוקות במשך שעות ארוכות, ואף אל תוך הלילה, עד כי היה "נופל" מרוב עייפות, ונרדם על יצועו לאחר עוד יום של עמל נשגב בתורת ה' כלי חמדה, לעתים, לא חלפו שעה או שעתים מעת ששמורות עיניו נעצמו עד שהיה אביו הגדול ניגש ומקיצו משנתו, ממשיך לטוות עמו את מהלך הסוגיא בה עסקו קודם לכן ומקשה לו קושיות חמורות שהיה עליו לענות עליהן אף מתוך שינה.... בני הרב מבריסק זצוק"ל סיפרו בשם אביהם, שר' חיים למדו לדבר עם בני אדם, שיהיה באותו זמן ראשו פנוי מכל מחשבות חוץ, ועסוק רק בדברי תורה, והוסיפו הבנים "וכן לימד אבא אותנו". ואף בהיותו בן שש כשהלך בשליחות אביו, ונאלץ היה לחכות במקום שליחותו, תמיד היתה מוכנה אצלו גמרא שהגה בה מבלי לבטל בינתיים את זמנו, זה היה חינוך של "ובלכתך בדרך", שהורהו אביו.

  • דן לנר, בית שמש, ישראל

להצטרפות לקבוצת הדיונים - 055-5979336