מידע ועדכונים


קו חילוקא - 02-5674711

בקו זה ניתן לקבל מידע ועדכונים על גיליון חילוקא פרטים על שליחת שאלות ועניית תשובות לשמוע את שמות הזוכים בהגרלה

שמות הזוכים בהגרלה

כאן מפורסמים שמות הזוכים בהגרלה בגיליון ה-ו בכרטיסי שי כארד - בית שמש

קרא עוד