שמות הזוכים בהגרלה


שמות הזוכים בהגרלה

300

הבחור

נתן צבי

גלר

נ"י

תורת חיים

300

הרב

אלחנן

ביכלר

שליט"א

שיח יצחק

300

הבחור

אלעזר מאיר

בן חמו

נ"י

אורחות משה

300

הרב

שמואל

קליין

שליט"א

עטרת שלמה

100

הבחור

יעקב

שטרית

נ"י

באר התורה

100

הרב

משה

ווילנר

שליט"א

עטש רמבש ג

100

הבחור

ישראל

מרקוביץ

נ"י

ברכת שמואל

100

הבחור

משה פנחס

אונגרק

נ"י

אור תורה

50

הרב

קלמן

גולן

שליט"א

עטרת שלמה

50

הבחור

מאיר צבי

סילבר

נ"י

אור אליעזר

50

הבחור

יעקב

נאגר

נ"י

אורחות משה

50

הבחור

יעקב

דיסלדורף

נ"י

באר התורה

50

הבחור

אלעזר

סולומון

נ"י

אורחות משה

50

הבחור

אליהו

הרר

נ"י

אורחות משה

50

הרב

משה

גולדברג

שליט"א

אהבת תורה

50

הבחור

יהודה

אינגבר

נ"י

תפארת התורה

50

הבחור

ישראל מ.

פרייליך

נ"י

מתיבתא

50

הרב

חיים שלום

איזנברג

שליט"א


50

הבחור

מרדכי שלום

בן שמעון

נ"י

באר המלך

50

הבחור

ראובן

רוחימוביץ

נ"י

אורחות משה