1 דקות קריאה
26 Jan

ברכה על שחיטה של בהמות נוספות וברכה על לבישת ציצית נוספת – באופן שלא היתה דעתו עליהן בשעת הברכה על הראשונות 


בשו"ע (יו"ד סי' י"ט סעי' ז) כתב שהשוחט בהמות ובירך על השחיטה, ותוך כדי 

ששוחט הביאו לפניו בהמות נוספות, אינו חוזר ומברך עליהן, אף שלא היתה 

דעתו עליהן בזמן הברכה על הראשונות.

והנה בשו"ע (או"ח סי' ח' סעי' י"ב) כתב שאם לובש כמה טליתות של ארבע כנפות 

ובירך עליהם ואח"כ הביאו לו בגד נוסף שלא היתה דעתו עליו בשעת הברכה 

על הטליתות הראשונות - שצריך לחזור ולברך.


וקשה מה החילוק:

בין שחיטת בהמות נוספות שאין חוזר ומברך, לבין לבישת טלית נוספת שצריך 

לחזור ולברך.


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.