1 דקות קריאה
26 Jan

הדלקת נר חנוכה בשמן שאסור בהנאה

בבאר היטב (הל' חנוכה סי' תרע"ג סק"א) מביא משו"ת שער אפרים (סי' ל"ח) שמותר להדליק נר חנוכה בשומן שהתבשל עם חָלָב, ולמרות שאסור בהנאה, וכעת בעת שמדליק את הנר הרי הוא נהנה מהבשר וחלב, בכל זאת הרי זה מותר, משום שהדלקת הנר היא מצוה, ומצוות לאו להנות ניתנו.

זאת למרות שברור שנהנה הוא בכך שחוסך מעצמו קניית נרות אחרים.

והנה מצאנו שהנאה כזו שחוסך לעצמו הוצאת ממון נחשבת להנאה לענין לאסור בדברים שהם אסורים בהנאה, ממה שמבואר במסכת עבודה זרה (יג.) שאסור להניח עטרה של פרחים בראשו ביום חגם של הגויים לכבוד העבודה זרה, שמי שהניח עטרה על הראש היו עושים לו הנחה בתשלומי המיסים, והר"ן שם מפרש שההנחה בתשלומי המיסים, נחשבת להנאה, והוי הנאה מעבודה זרה.


וא"כ קשה מה החילוק:

בין ההיתר להדליק נר חנוכה בשומן שנאסר בהנאה בדין בשר וחלב, ואין ההדלקה נחשבת הנאה למרות שחוסך מלקנות שמן אחר.

לבין איסור הנחת עטרת פרחים של עבודה זרה על ראשו שעי"ז נהנה שעושים לו הנחה בתשלומי המיסים.


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.