1 דקות קריאה
02 Apr

תנן בתענית (ז') בשבעה במרחשוון שואלים על הגשמים "כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת".  כלומר דאגו חז"ל לא לתקן שאלת גשמים מיד בתחילת זמנה – שמיני עצרת, אלא לאחר ט"ו יום, בכדי שלא יקשה לעולי הרגל השבים לבתיהם משך ט"ו ימי הליכה עד נהר פרת.

לעומת זאת לגבי הפסקת שאלת גשמים מוסכם הוא שמפסיקים לשאול בט"ו בניסן, למרות שכל אותן ט"ו יום שלפני הרגל, החלו עולי הרגל הרחוקים לנדוד מרחק רב בימות הגשמים לירושלים. ולא ראו חז"ל לתקן שיפסיקו לשאול גשמים בא' בניסן, בכדי לא להטריח את אותם עולי הרגל הרחוקים ללכת תחת הגשמים!

וצ"ע מהו החילוק:

בין תחילת שאלת גשמים שתקנו חז"ל לשאול ט"ו יום לאחר הרגל, בכדי שהרחוקים ישובו לביתם בלא טורח. 

לבין הפסקת שאלת גשמים שחז"ל לא ראו לנכון – באותה מידה! -  להקדים את הפסקת שאילתה ט"ו קודם לרגל, בכדי שאותם עולי הרגל הרחוקים ילכו בלא טורח?


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.