1 דקות קריאה
26 Jan

מפני החשד בהלכות תפילה ובנר חנוכה


בשו"ע (או"ח סי' צ' סעי' ח') נפסק שאסור לעבור מחוץ לבית הכנסת בצד

שהפתח פתוח בשעה שהציבור מתפללים מפני שנראה ככופר כיון שאינו

נכנס להתפלל.

אבל אם יש לבית הכנסת פתח אחר מותר, מפני שמי שרואה אותו לא נכנס

בפתח זה, יכול לחשוב שיכנס בפתח הנוסף.

והנה בהלכות חנוכה פוסק השו"ע (או"ח סי' תרע"א סעי' ח') שחצר שיש לה ב'

פתחים מב' רוחות צריך להדליק נר חנוכה בשתיהן, מפני החשד, שאם ידליק

רק באחת, הרואה פתח בית ללא נר חנוכה יחשוד שבעל הבית לא הדליק נר

חנוכה כלל.


וקשה מה החילוק:

בין הלכות תפילה, שאין חשש לחשד, והרואה שלא נכנס בפתח אחד יכול

לומר שיכנס בפתח השני.

לבין הלכות חנוכה, שהרואה פתח ללא נר חנוכה, יחשוד שבעל הבית לא

הדליק כלל, ולא יאמר שהדליק בפתח השני.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.