שיעור שתיית חמץ נוזלי


02 Apr

פסק הרמב"ם (פרק א' מחמץ ומצה הלכה א'): "כל האוכל כזית חמץ בפסח... חייב כרת... אחד האוכל ואחד הממחה ושותה". הרי פסק שאף שיעור שתית חמץ נוזלי הוא בכזית ולא ברביעית. 

וכן פסק הרמב"ם לעניין שיעור שתית דם (ריש פרק ו' ממאכלות אסורות) ששיעור שתית דם – כזית ולא רביעית.

לעומת זאת לגבי משקים אסורים אחרים פסק הרמב"ם ששיעור חיובם הוא ברביעית ולא סגי בכזית, כיין לנזיר (פ"ה מנזירות), ושותה מעשר שני מחוץ לירושלים (פ"ד ממעשר שני ה"ה) ועוד.

ותמוה, מהו החילוק:

בין חמץ נוזלי ודם שבהם פסק הרמב"ם ששיעורם להתחייב – בכזית ולא ברביעית. 

לבין שאר משקאות האסורים שבהם פסק הרמב"ם ששיעורם ברביעית ולא בכזית.
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.