חילוק בין אתרוג שעלו בו כתמים מחמת המצוה, לבין נר חנוכה מחרס

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

חילוק בין הדלקת נר חנוכה בשומן שנאסר בהנאה לבין איסור הנחת עטרת פרחים של עבודה זרה

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

חילוק בין אכילת חמץ קודם הבדלה, לבין היתר עינויי יום הכפורים קודם הבדלה

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

חילוק בין מקדש בתמרה לבין מקדש בחמץ

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

חילוק בין תקיעת שופר במקום המטונף, לקימה בפני אביו בבית המרחץ

קרא עוד  
1 דקות קריאה
1 הערות

חילוק בין שליח לדבר עבירה בשוגג לבין שומר שנשלח לגנוב חפץ

קרא עוד  
1 דקות קריאה
1 הערות