שאלות


פרשת תרומה - תשפ"א // "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם... וְעָשׂוּ אֲרוֹן עֲצֵי שִׁטִּים". >> קשה, לשיטת הרמב"ם, מאי שנא: בין: יתר כלי המשכן, כדוגמת המנורה, השולחן וכיוצ"ב שמצוותם עשייתם נקבעה לדורות. לבין: ארון העדות שלא נמנה על רשימת הכלים שמצוות עשייתם נקבעה לדורות >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 9 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת משפטים - תשפ"א // "וְאַנְשֵׁי קֹדֶשׁ תִּהְיוּן לִי וּבָשָׂר בַּשָּׂדֶה טְרֵפָה לֹא תֹאכֵלוּ לַכֶּלֶב תַּשְׁלִכוּן אֹתוֹ" קשה, לשיטת החת"ס והפרי יצחק, מאי שנא : בין: בעלי חיים כתרנגולת וכדומה, שבמגעם בחיותם עם דבר רותח מפליטים בו טעם ואוסרים אותו. לבין: מגע של אדם חי – שבשרו אסור באיסור תורה – בדבר רותח, דנקטינן שאינו מפליט בו טעם, ומותר התבשיל. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה11 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת משפטים - תשפ"א // "אַחֲרֵי רַבִּים לְהַטֹּת" (שמות כ"ג) קשה, מאי שנא: בין: כל ספיקות דעלמא דאזלינן בתר רובא כ"תינוקת שנאנסה ליד העיר" וכדו'. לבין: רוב ימי היתר למול מיעוט ימי איסור, באשת כהן הבעולה "ספק תחתיו ולא תחתיו", דלא אזלינן בתר רובא.

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת יתרו - תשפ"א // לֹא תִרְצַח לֹא תִנְאָף לֹא תִגְנֹב לֹא תַעֲנֶה בְרֵעֲךָ עֵד שָׁקֶר קשה, לשיטת הרמב"ם, מאי שנא: בין: רוצח דלגבי לא אמרינן "אומדנא אלימתא" ולפיכך עדים הרואים את הרודף אחר חבירו ונכנס אחריו לחורבה ונכנסו אחריו ומצאוהו הרוג רודף ואפילו ביד הרודף סייף המנטף דם לא יענישוהו במיתה. לבין: ניאוף דלגבי פסקינן כי עדים המעידים שראו המנאפים, דבוקים זה עם זו כדרך הבועלים, ואפילו שלא ראו שהערו זה בזה כמכחול בשפופרת, הרי אלו נהרגין היות וחזקה צורה זו שהערה.

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת יתרו - תשפ"א // "וַיִּחַדְּ יִתְרוֹ עַל כָּל הַטּוֹבָה אֲשֶׁר עָשָׂה ה' לְיִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר הִצִּילוֹ מִיַּד מִצְרָיִם" קשה, מאי שנא: בין: הדין שנוכרי פסול מלמול אחרים שנאמר "ואתה את בריתי תשמור". לבין: גוי הבא להתגייר שיכול למול עצמו (להני הפוסקים כן) לבין: גיורו של יתרו, שמל עצמו, דלכו"ע מילתו הייתה מילה כשרה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 9 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

ט"ו בשבט - תשפ"א // קשה, מאי שנא: בין: מסתפק אם ברך בכלל, שרשאי לאכול ואינו צריך מעיקר הדין להחמיר להימנע מאכילה שמא לא ברך. לבין: פרי שספק אם ברכתו "העץ" או "אדמה", שאם ברך עליו "העץ", צריך להימנע מלהמשיך לאוכלו, שמא ברכתו לא עלתה לו, ונמצא אוכל בלא ברכה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 9 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת בשלח - תשפ"א // "וַיֹּאמֶר אִם שָׁמוֹעַ תִּשְׁמַע לְקוֹל ה' אֱלֹקיך... כָּל הַמַּחֲלָה אֲשֶׁר שַׂמְתִּי בְמִצְרַיִם לֹא אָשִׂים עָלֶיךָ כִּי אֲנִי ה' רֹפְאֶךָ"<> קשה להני ראשונים ופוסקים כמובאים בחיד"א, מאי שנא: בין: הדין דאין להשתמש במזמורי תהילים כעין "לחש" ו"סגולה" לחלאיים ובעיות שונות (חוץ מבריא להגן, ולחולה שיש בו סכנה -שלא תטרף דעתו) וכפי שפסקו הרמב"ם והשו"ע להדיא. לבין: "מנהג ישראל תורה הוא", של "שימוש תהילים", וכן לומר "תהלים ע"פ סדר הא"ב" כמענה לריפוי ומזור לתחלואים וכיוצ"ב -הנעשה כעין "סגולה" ו"לחש" לכאורה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 6 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת בא - תשפ"א // "וְהָיָה לְךָ לְאוֹת עַל יָדְךָ וּלְזִכָּרוֹן בֵּין עֵינֶיךָ לְמַעַן תִּהְיֶה תּוֹרַת ה' בְּפִיךָ כִּי בְּיָד חֲזָקָה הוֹצִאֲךָ ה' מִמִּצְרָיִם". קשה, מאי שנא: בין: מצוות תפילין שלגביה פסקינן דאם לא ברך בשעת העשייה, שהיה אז פטור, מ"מ מברך לאחר מיכן בעודם עליו - משום שמצווה מתמשכת היא היותן עליו. ובין: מצוות טלית דגם לגבי, וכמו בתפילין, פסקינן כי יכול לברך על מצווה זו כל עוד הוא מעוטף בטלית. לבין: מצוות מזוזה דלמרות היותה מצווה מתמשכת – כל זמן היותה בביתו. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 9 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת בא - תשפ"א/ / "וְשָׁחֲטוּ אֹתוֹ כֹּל קְהַל עֲדַת יִשְׂרָאֵל בֵּין הָעַרְבָּיִם" קשה מאי שנא: בין: שאר ספיקות דעלמא, שכלל נקוט בידינו להעמיד דבר על חזקה דמעיקרא. לבין: "בין השמשות" דקאי בספיקו אם יום או לילה הוא, ולא מעמידים על חזקתו דמעיקרא לומר שהוא יום. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 10 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת וארא // "וְשָׁרַץ הַיְאֹר צְפַרְדְּעִים וְעָלוּ וּבָאוּ בְּבֵיתֶךָ... וּבְתַנּוּרֶיךָ וּבְמִשְׁאֲרוֹתֶיךָ." קשה, לדעת הרמב"ם, ודעימיה מאי שנא: בין: המקרה של של חנניה מישאל ועזריה שמסרו נפשם למרות שעל פי דין לא היו חייבים למסור נפשם. לבין: שאר עבירות שבתורה שלגביהם פסקינן כי חייב לעבור ולא ליהרג ואם נהרג מתחייב בנפשו. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 10 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת וארא - תשפ"א // "כֹּה אָמַר ה' שַׁלַּח אֶת עַמִּי וְיַעַבְדֻנִי" קשה, מאי שנא: בין: גט שחרור דמהני ביה "גיטו וידו באים כאחד". ובין: חינוך כלי שרת במנחה דמהני ביה "כאחד הם קדושים ומתקדשים". לבין: קניין קרקעות דפשיטא בפוסקים דלא מהני בהו "ביתו ורשותו באים כאחד" – משום שאין הדבר יכול להתחיל. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 10 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת שמות - תשפ"א // "וַיַּעֲבִדוּ מִצְרַיִם אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּפָרֶךְ" קשה (בפרט להבנת הקוב"ש ודעימיה), מאי שנא: בין: חבלו אחרים בעבד כנעני – שתשלומי רפואתו - העבד זכאי בהן, וזכותו זו אינה יכולה להימנע מכוח זכות רבו בו. לבין: אדון שחבל בעבדו שפטור מתשלומי רפואתו, משום שנחשב כממונו לכל דבר ועניין, אף לגבי זה. (קושיית הראשונים שם). >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 8 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות