פרשת ואתחנן - תשפ"א "שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹקינוּ ה' אֶחָד" // קשה, מאי שנא בין: הכלל אותו מציב רבנו יונה שמצוות הנעשות באמירה בלבד כברכות, לכו"ע צריכות כוונה שאין אמירה אלא בכוונת הלב. לבין: קריאת שמע שעל אף שנעשית באמירה, מ"מ כעולה מסוגית הגמ' שם, למ"ד "מצוות אין צריכות כוונה" -כוונה בה לא מעכבת.

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

קשה, לדעת הני פוסקים, מאי שנא: בין:.כל ימות השנה שחייב ללמוד תורה ואין לבטל מצוותה. לבין: תשעה באב שלדעתם אין חיוב מצוות לימוד תורה כלל, למרות שלכו"ע רשאי ללמוד בדברים הרעים ומ"מ אינו מחויב בכך. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה שני כיווונים מרכזיים לחלק מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
4 דקות קריאה
0 הערות

פרשת דברים (חזון) - תשפ"א "עַל אֵלֶּה אֲנִי בוֹכִיָּה עֵינִי עֵינִי יֹרְדָה מַּיִם וגו'..." (איכה א') // בעניין המעשה הנורא המובא בשו"ת גיא ההריגה אודות התינוק שפרץ בבכי בעת שהתחבאו בבונקר מאימת הצורר ונאלצו להשתיקו // שה, מאי שנא: בין: בכי תינוק המסכן חיי רבים, לראות אותו – להני פוסקים – כ"דין רודף" למרות שכפוי לבכיו זה. לבין: ילוד המסכן חיי אמו בלידתו – שאין לראותו כרודף, משום ד"משמיא קא רדפו ליה" והוי כעשיה לא רצונית המתייחסת ל"טבעו של עולם". >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 8 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
7 דקות קריאה
0 הערות

פרשת מטות מסעי - תשפ"א // "כִּי בְעִיר מִקְלָטוֹ יֵשֵׁב עַד מוֹת הַכֹּהֵן הַגָּדֹל וְאַחֲרֵי מוֹת הַכֹּהֵן הַגָּדֹל יָשׁוּב הָרֹצֵחַ אֶל אֶרֶץ אֲחֻזָּתוֹ:">> קשה, מאי שנא: בין: כל מצוות התורה שנדחות מפני פיקו"נ (חוץ מג' עבירות חמורות). לבין: איסור יציאת רוצח בשגגה מעיר מקלט, שאף פיקו"נ של כלל ישראל אינו דוחה אותה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 12 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת מטות מסעי - תשפ"א // "אֶלֶף לַמַּטֶּה אֶלֶף לַמַּטֶּה לְכֹל מַטּוֹת יִשְׂרָאֵל תִּשְׁלְחוּ לַצָּבָא:" (במדבר ל"א) >> קשה, מאי שנא: בין: כלל מלחמות מצווה שלפוסקים רבים -שבט לוי פטור. לבין: מלחמת מדין, שכמלחמת מצווה – נצטוו שבט לוי ללחום בה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 10 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת פינחס - תשפ"א "אמר רבי שמעון בן לקיש פינחס הוא אליהו. אמר ליה הקב"ה, אתה נתת שלום בין ישראל וביני בעולם הזה, אף לעתיד לבא אתה הוא שעתיד ליתן שלום ביני לבין בני..." (ילקוט שמעוני במדבר פרק כ"ה) >> קשה, מאי שנא: בין: "העדר בעל" בעלמא, שאינו סיבה להתיר אלמנה, אלא נדרש גזה"כ לכך שמיתת הבעל מתרת. לבין: אשת אליהו דילפינן מסברה שמותרת, למרות שאין כאן "מיתת הבעל", משום שסו"ס "אשת רעהו" כתיב ועתה יש "העדר בעל" שאין כאן "איש". >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 7 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת פנחס - תשפ"א // "לָכֵן אֱמֹר הִנְנִי נֹתֵן לוֹ אֶת בְּרִיתִי שָׁלוֹם:" "...ואעבדיניה מלאך קיים וייחי לעלמא למבשרא גאולתא בסוף יומיא."(תרגום יונתן שם) >> קשה לדעת החולקים על הבה"ג, מאי שנא: בין: עובר שאין מחללים עליו את השבת ושאר איסורי תורה משום שאינו "נפש". לבין: אליהו שנטמא לבן הצרפתית המת והחיה אותו, למרות היותו כהן, משום היתר פיקוח נפש, זאת למרות שמת אינו "נפש" כלל וכלל. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 7 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת בלק - תשפ"א // "וַיַּרְא פִּינְחָס בֶּן אֶלְעָזָר בֶּן אַהֲרֹן הַכֹּהֵן וַיָּקָם מִתּוֹךְ הָעֵדָה וַיִּקַּח רֹמַח בְּיָדוֹ" (במדבר כ"ה) >>> קשה, מאי שנא: בין: בועל ארמית שאסור לקנאים לפגוע בו לאחר שפרש מביאתו. לבין: מגדף שמותר לקנאי לפגוע בו לאחר שסיים את הגידוף. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 5 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

קשה, מאי שנא: בין: בא במחתרת שנפל עליו הגל ופסקה רדיפתו – שאין מפקחין עליו את הגל, משום דגברא קטילא הוא. לבין: רודף אחר חברו להורגו, שלאחר שפגעו בו ופצעוהו, ופסקה רדיפתו, שמגישים לו עזרה ולא נותנים לו למות – ואפילו בשבת. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 8 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת חוקת - תשפ"א // "הַנֹּגֵעַ בְּמֵת לְכָל נֶפֶשׁ אָדָם וְטָמֵא שִׁבְעַת יָמִים" >>> קשה, מאי שנא: בין: הקמים בתחיית המתים שאינם נחשבים כטמאים אלא רק מטמאים את האחרים בלבד. לבין מצוות שילוח טמאים ממחנה שכינה, שאף המת גופא נכלל ב"טמאים" שיש לשלחם. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 8 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
5 דקות קריאה
0 הערות

קשה, מאי שנא: בין: "הרהור כדיבור דמי" שלדעת רבינא יוצא בכך ידי חובה בכל אנפי, ברכות, תפילה, ק"ש וכדומה. לבין: אדם שאינו יודע לברך, שאם שומע את הברכה מאדם אחר שפטור, לא עולה לו שמיעת הברכה להיחשב "הרהור כדיבור דמי" אף לדעת רבינא, ואינו יוצא בכך ידי חובה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 9 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
5 דקות קריאה
0 הערות

פרשת קורח - תשפ"א // "וַיֹּאמֶר משֶׁה בְּזֹאת תֵּדְעוּן כִּי ה' שְׁלָחַנִי לַעֲשׂוֹת אֵת כָּל הַמַּעֲשִׂים הָאֵלֶּה כִּי לֹא מִלִּבִּי:" (במדבר ט"ז) >> קשה,מאי שנא: בין: הכלל שמציב הרמב"ם שכל מופתי משה אינם באים להוכיח אמיתת נבואת משה, משום שאמונה מכוח מופתים יש בהם דופי, אלא כל אמונתנו בו רק ממעמד הר סיני. לבין: מופת בליעת קורח – ככתוב בתורה, שמטרתו להוכיח שה' שלחו ולא בדה ציווים בלבו. ולא אמרינן שאין משה צריך ראיה נוספת לאמיתות נבואותיו. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 6 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות