פרשת ויקרא - תשפ"א "וְהָיָה כִּי יֶחֱטָא וְאָשֵׁם וְהֵשִׁיב אֶת הַגְּזֵלָה אֲשֶׁר גָּזָל..." (ויקרא ה') > קשה לדעת כנסת הגדולה, מאי שנא: בין: החובל בחברו פחות משווה פרוטה שלוקה כדין חייבי לאווין הואיל ואינו משלם. לבין: גוזל פחות משווה פרוטה למרות שעובר בלא תעשה גמור ואף אינו משלם, מ"מ אינו לוקה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 6 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת ויקהל פקודי - תשפ"א "וְכָל הַנָּשִׁים אֲשֶׁר נָשָׂא לִבָּן אֹתָנָה בְּחָכְמָה טָווּ אֶת הָעִזִּים." > קשה, מאי שנא: בין: מצוות עשה שהזמן גרמא דנשים פטורות בהן, כציצית שחיובה ביום ולא בלילה. לבין: מצוות עשיית המקדש שנשים חייבות בו למרות היותו תלוי בזמן – ביום ולא בלילה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 11 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

ראה תרגום יונתן "וַהֲווֹ קַטְעִין מִן לִישָׁא דְאַפִּיקוּ מִמִּצְרַיִם וְסַדְרִין עַל רֵישֵׁיהוֹן וּמִתְאַפֵּי לְהוֹן מְחוּמְתָּא דְשִׁימְשָׁא חֲרִירַן פַּטִירַן אֲרוּם לָא חָמִיעַ..."> קשה, לדברי התרגום יונתן, מאי שנא: בין: מצה דעלמא שנאפתה מהחמה דאין לה "דין לחם" והיא פסולה למצוות מצה. לבין: מצות שהוציאו בני ישראל ממצרים שנאפו מחום השמש ולמרות כן נחשבו כמצות מעלייתא. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 10 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת כי תשא - תשפ"א // "אִישׁ אֲשֶׁר יִרְקַח כָּמֹהוּ וַאֲשֶׁר יִתֵּן מִמֶּנּוּ עַל זָר וְנִכְרַת מֵעַמָּיו" (שמות ל') >> קשה, מאי שנא: בין: יהוא "מלך ישראל" ושאר מלכי ישראל שנמשחו למלוכה בשמן אפרסמון ולא ב"שמן המשחה" - מפני איסור משיחה בשמן המשחה לזר (כולל מלכי ישראל) לבין: שאול "מלך ישראל", שנמשח למלוכה באמצעות שמן המשחה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 5 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

קשה, לדעת הנתיבות, מאי שנא: בין: גבאי צדקה דלא חל עליהם כלל זה של "עוסק במצווה פטור מהמצווה". משום שאין מצווה זו מוטלת דווקא עליהם ביחוד. ובמידה ובאה לידם מצווה אחרת, בעת עיסוקם בגבאות של צדקה, חייבים בקיומה של המצווה האחרת. לבין: סופרי סת"ם ותגריהן "וכל העוסקים במלאכת שמים" שעל אף שאינה מוטלת בייחוד עליהם, אמרינן ביה כללא של "עוסק במצווה פטור מהמצווה". >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 7 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פורים - תשפ"א > קשה, מאי שנא: בין: אנוס דעלמא, כנאנס לעבודת כוכבים על ידי המלך הרשע וכאשת איש שבויה הנאנסת ע"י ליסטים, דאם בידם להימלט חייבים לעשות כן, וככל ולא פעלו כאמור נחשבים כמזיד ועוונו גדול. לבין: המקרה של אסתר המלכה (אשת מרדכי) שבחרה שלא למלט עצמה מאנסה אחשוורוש. זאת למרות שנקרתה הזדמנות פז לפניה למלט עצמה - במזימת בגתן ותרש, ואף הגדילה לעשות ודאגה להכשיל מזימתם ולהציל אחשורוש משני סריסיו אלה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 13 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פורים תשפ"א > >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 14 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת תרומה -זכור תשפ"א > קשה, מאי שנא: בין: האיסור הכללי של קבלת גרים מזרע עמלק – כדברי המכילתא והתנחומא לבין: קבלת בני בניו של המן להתגייר. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 11 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
1 הערות

פרשת תרומה - תשפ"א // "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם... וְעָשׂוּ אֲרוֹן עֲצֵי שִׁטִּים". >> קשה, לשיטת הרמב"ם, מאי שנא: בין: יתר כלי המשכן, כדוגמת המנורה, השולחן וכיוצ"ב שמצוותם עשייתם נקבעה לדורות. לבין: ארון העדות שלא נמנה על רשימת הכלים שמצוות עשייתם נקבעה לדורות >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 9 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת משפטים - תשפ"א // "וְאַנְשֵׁי קֹדֶשׁ תִּהְיוּן לִי וּבָשָׂר בַּשָּׂדֶה טְרֵפָה לֹא תֹאכֵלוּ לַכֶּלֶב תַּשְׁלִכוּן אֹתוֹ" קשה, לשיטת החת"ס והפרי יצחק, מאי שנא : בין: בעלי חיים כתרנגולת וכדומה, שבמגעם בחיותם עם דבר רותח מפליטים בו טעם ואוסרים אותו. לבין: מגע של אדם חי – שבשרו אסור באיסור תורה – בדבר רותח, דנקטינן שאינו מפליט בו טעם, ומותר התבשיל. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה11 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת משפטים - תשפ"א // "אַחֲרֵי רַבִּים לְהַטֹּת" (שמות כ"ג) קשה, מאי שנא: בין: כל ספיקות דעלמא דאזלינן בתר רובא כ"תינוקת שנאנסה ליד העיר" וכדו'. לבין: רוב ימי היתר למול מיעוט ימי איסור, באשת כהן הבעולה "ספק תחתיו ולא תחתיו", דלא אזלינן בתר רובא.

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת יתרו - תשפ"א // לֹא תִרְצַח לֹא תִנְאָף לֹא תִגְנֹב לֹא תַעֲנֶה בְרֵעֲךָ עֵד שָׁקֶר קשה, לשיטת הרמב"ם, מאי שנא: בין: רוצח דלגבי לא אמרינן "אומדנא אלימתא" ולפיכך עדים הרואים את הרודף אחר חבירו ונכנס אחריו לחורבה ונכנסו אחריו ומצאוהו הרוג רודף ואפילו ביד הרודף סייף המנטף דם לא יענישוהו במיתה. לבין: ניאוף דלגבי פסקינן כי עדים המעידים שראו המנאפים, דבוקים זה עם זו כדרך הבועלים, ואפילו שלא ראו שהערו זה בזה כמכחול בשפופרת, הרי אלו נהרגין היות וחזקה צורה זו שהערה.

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות