שאלות #הרב איביעד טרופ שליט"א


חג הסוכות - תשפ"ב // קשה, לדעת הני פוסקים, מאי שנא: בין: עשיית ציצית בלילה שלחלק הפוסקים יתכן צד לפסול מדין "תעשה ולא מן העשוי", משום שנעשית בזמו פטור. לבין: עשיית סוכה קודם לחג, ואף חודשים רבים קודם, דאין כלל צד לפסול מדין "תעשה ולא מן העשוי" משום שנעשית בזמן פטור. >> לשאלה זו טרם נתקבלו סיכומי התשובות עקב קדושת המועד

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות