שאלות #הרב שמשון סגל


אסור לאדם לעצום עיניו בהערמה בכדי להיפטר ממצות קימה לת"ח. וכן אסור לאדם לחלק עיסתו קבין קבין כדי להיפטר ממצוות הפרשת חלה. ומאידך מותר לאדם להערים על תבואתו להכניסו לביתו לפני זריית המוץ, כדי להיפטר מחיוב מעשר

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות