שאלות #הרה"ג הרב אביעד טרופ שליט"א


במסכת גיטין מובא בתוס' שהמונחים ההלכתיים "לכתחילא ובדיעבד" נאמרים רק במצוות דרבנן אך בדאו' אי קיום המצווה מעכב אף בדיעבד | וקשה מה החילוק בין פסילת גט מחובר וחיוב לשמה בכתיבתו דמצינו שמעכב אפילו בדיעבד, לבין דין מודר הנאה דשם נפסק שאם התירו שלא בפניו בדיעבד מהני

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות