חנוכה תשפ"ב // קשה, לדעת השו"ע ועוד פוסקים, מאי שנא: בין: ברכת בורא מאורי האש מבעד לזכוכית דלא מהני מהטעם דלא הוי ראייה מעלייתא. לבין: ברכת הרואה בנרות חנוכה מבעד לזכוכית דשפיר חשבינן לה כראיה מעלייתא וניתן לברך על כך. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 5 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

חנוכה תשפ"ב // קשה, לדעת העמודי אור, מאי שנא: בין: נר חנוכה של קטן שאינו נאסר בהנאה לאחרים מהטעם שאין כאן "משמעות מצווה". לבין: סוכה ולולב של קטן שהגיע לחינוך, שברי שאסורים בהנאה מכיוון שסו"ס קיים מצוותו בכך, ולא אמרינן לגבי הא שאין משמעות למצוותו. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 7 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

חנוכה תשפ"ב // קשה, לשיטת הרמב"ם והשו"ע ודעימיה, מאי שנא: בין: הלל של ר"ח ושאר ימי הפסח שאין מברכים עליהם מהטעם שאין מברכים על מנהגות לפי שאינו יכול לומר "וציוונו". לבין: הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת דמברכים עלייה אע"פ שאינו אלא מנהג. ולבין: מצוות של יום טוב שני של גלויות דמברכים עליהם אע"פ דהוי מנהג בלבד. לשאלה זו נתקבלו חילוקים רבים מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא", אך מפאת קוצר הזמן צוות רבני המכון לא הספיק להעורכם בצורה מסודרת >היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת וישלח - תשפ"ב "וַיְהִי בַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי בִּהְיוֹתָם כֹּאֲבִים וַיִּקְחוּ שְׁנֵי בְנֵי יַעֲקֹב שִׁמְעוֹן וְלֵוִי אֲחֵי דִינָה אִישׁ חַרְבּוֹ וַיָּבֹאוּ עַל הָעִיר בֶּטַח וַיַּהַרְגוּ כָּל זָכָר:" // קשה, לדעת חלק מהאחרונים, מאי שנא: בין: חבלה לצורך ענייני ותועלת כצורך התייפות וכדומה שמותרת. לבין: מילת אנשי שכם שעשו זאת להתדמות ולהשתוות לבני יעקב על מנת להתחתן עמם, וחטאו שחבלו בעצמם. ולבין: "ציצין שאינן מעכבים את המילה". דאע"פ שיש בכך "הידור מצווה" והוי לתועלת וצורך, אינו חוזר לתקנם דהוי כחבלה ואסור. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 4 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

קשה, לדעת המכילתא ועוד מקמאי, מאי שנא: בין: פירות הפקר דעלמא שפטורים מתרו"מ, כדילפינן לה ש"כל שידך ויד הלוי שווין כהפקר – אין אתה חייב ליתן לו". לבין: פירות שביעית שאף הם הפקר לכל, ומ"מ אינם פטורים מתור"מ מכוח היותם הפקר, אלא רק מכוח גזה"כ מיוחדת "מה חיית השדה פטורה ממעשר אף אדם פטור ממעשר". >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 12 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת ויצא - תשפ"ב "וַיַּעַשׂ יַעֲקֹב כֵּן וַיְמַלֵּא שְׁבֻעַ זֹאת וַיִּתֶּן לוֹ אֶת רָחֵל בִּתּוֹ לוֹ לְאִשָּׁה" // קשה, לדעת הגרי"ז, מאי שנא: בין: אישות יעקב אבינו עם רחל ולאה שחשבינן ליה כאישות של בני נח בלבד ללא קידושין. זאת מהטעם שקודם למתן תורה לא היה מושג כזה של "חלות קידושין". לבין: הא דמצינן אצל עשו הרשע שבא על נערה המאורסה אע"פ שהיה קודם למתן תורה. ולבין: הא דמצינן בסיפור יהודה ותמר דשייך היה בתמר קידושין אע"פ דמדובר קודם למתן תורה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 4 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת ויצא - תשפ"ב "וַיִּפְגַּע בַּמָּקוֹם וַיָּלֶן שָׁם כִּי בָא הַשֶּׁמֶשׁ..." "שתיקן תפילת ערבית" (רש"י שם ע"פ חז"ל) // קשה, לדעת הרמב"ם, מאי שנא: בין: מי שהתחיל להתפלל תפילת ערבית ביום החול ונזכר שכבר התפלל שממשיך בתפילתו בתורת נדבה. זאת מהטעם שגם כיום תפילת ערבית בעצמותה תפילת נדבה היא. לבין: החיוב להתפלל תפילת ערבית של ליל שבת, אע"פ שאין להתפלל תפילת נדבה בשבת. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 3 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת תולדות - תשפ"ב "וַיֶּאֱהַב יִצְחָק אֶת עֵשָׂו כִּי צַיִד בְּפִיו וְרִבְקָה אֹהֶבֶת אֶת יַעֲקֹב:" // קשה, מאי שנא: בין: שחיטת ישראל מומר דעלמא –שאין שחיטתו מתרת כלל והוי בשר נבלה. לבין: שחיטת עשיו ליצחק אבינו ששחיטתו מעלייתא היא -למרות היותו "ישראל מומר". >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 11 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

קשה לדעת האגודה, מאי שנא: בין: מי שנתן גט לאשתו אם לא אבא לעיר תוך שלשים יום וביום השלשים נאנס שמיעקר הדין אמרינן דהגט גט אע"פ דהוי אונס ביום אחרון. לבין: מוכר בתי ערי חומה שנאנס ביום אחרון ולא פדה הבית דמעיקרא דדינא לא נחשב לו כאונס. ולבין: כל מקרה אחר שאליבא דאגודה אונס ביום אחרון לא חשבינן ליה כאונס >>> לשאלה זו נתקבלו חילוקים רבים מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא", אך מפאת קוצר הזמן צוות רבני המכון לא הספיק להעורכם בצורה מסודרת >היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת חיי שרה - תשפ"ב "וַיְבִאֶהָ יִצְחָק הָאֹהֱלָה שָׂרָה אִמּוֹ וַיִּקַּח אֶת רִבְקָה וַתְּהִי לוֹ לְאִשָּׁה וַיֶּאֱהָבֶהָ וַיִּנָּחֵם יִצְחָק אַחֲרֵי אִמּוֹ:" // קשה, לדעת הרמב"ם (לפירושו של רבי אברהם בן הרמב"ם), מאי שנא: בין: כתיבת תפילין, עשיית ציצית, כשיית סוכה וכיוצ"ב שאין מברכים עליהן. זאת מהטעם שכלל הוא בידינו שאין מברכים ברכת המצוות בשעת עשייה אלא על מצווה שהיא גמר חיובה. לבין: מצוות אירוסין שמברכים עליה (ברכת המצוות) אע"פ שיש לאחר עשייתה ציווי נוסף ורק בנישואין הושלמה המצווה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 2 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת חיי שרה - תשפ"ב "כִּי אֶל אַרְצִי וְאֶל מוֹלַדְתִּי תֵּלֵךְ וְלָקַחְתָּ אִשָּׁה לִבְנִי לְיִצְחָק // קשה, לדעת הרמב"ם, הרמ"א ודעמיה, מאי שנא: בין: מצוות עשה כדוגמת קרבן, סוכה, לולב ו/או שאר מצוות עשה שמי שאינו מקיימן כופין אותו בית דין עד שימות או יעשנה. לבין: מצוות נישואין ופרו ורבו – למרות היותן מצוות עשה מחויבות – מ"מ אין כופין עליהן, ובפרט לרמב"ם שמעיקר הדין אין כופין עליהן. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 7 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת וירא - תשפ"ב "עַל כֵּן קָרָא לַמָּקוֹם הַהוּא בְּאֵר שָׁבַע כִּי שָׁם נִשְׁבְּעוּ שְׁנֵיהֶם:" // קשה, מאי שנא: בין: שאר ציוויים של תורה כדוגמת קידוש ה' וכיוצ"ב שבני נח אינם מצווים עליהם, שכלל נקוט הוא שבני נח נצטוו על שבע מצוות בלבד, אחרת, הוי שמונה. לבין: ציווי שבועת שקר שמצינו בסיפורי המקרא דבני נח קיימו דיני שבועה ואיסוריה, מעבר לשבע מצוותיהם. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 8 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
6 דקות קריאה
0 הערות