פרשת ניצבים - תשפ"א (ראש השנה תשפ"ב) // קשה, מאי שנא: בין: חרש המדבר ואינו שומע, שחרשותו משווהו להיותו "לאו בר חיובא" במצוות שופר, ולכן אינו מוציא אחרים ידי חובה בתקיעתו. לבין: קטוע זרוע שמאל, שלמרות שפטור בפועל מתפילין, אין חסרון היד משווהו להיותו "לאו בר חיובא" במצוות תפילין, ולכן כשר לכתיבת תפילין. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 6 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת כי תבא תשפ"א // קשה, לתנחומא, ולשיטת הירושלמי, הרמ"ע מפאנו והמבי"ט, מאי שנא: בין: תשובה בסתמא של אומות העולם דנקטינן דלא מהני אף כדי להיוושע. אי מהטעם המובא בירושלמי דכתיב "וכפר עליו" יצא עכו"ם שאין לו כפרה ואי מהטעם המובא במדרש תנחומא דכתיב "ישא ה' פניו אליך" ודרשינן אליך, ולא לאומות העולם. לבין: תשובת אנשי העיר נינווה דכמסופר בספר עונה דתשובתם הועילה ובזכותה נושעו אנשי נינווה מהפיכת העיר. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 10 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת כי תבוא / "אָרוּר מַכֵּה רֵעֵהוּ בַּסָּתֶר וְאָמַר כָּל הָעָם אָמֵן:" (דברים כ"ז) // קשה, למשנ"ב ועוד פוסקים, מאי שנא: בין: גניבה, גזילה, לשון הרע ושאר עבירות "בין אדם לחברו" שעל אף שפייס את חברו ומחל לו, שומה עליו להתוודות ביוהכ"פ לעולם, משום שחטא בכך גם ב"בין אדם למקום". לבין: מקניט את חברו בדברים [ועני המהפך בחררה], שלאחר שפייס את חברו ומחל לו -א"צ להתוודות עליהם לעולם, ואפשר שאף אינו צריך להתוודות כלל, שכביכול לא חטא כלל למקום, למרות שעבר על ציווי המקום -"וְלֹא תוֹנוּ אִישׁ אֶת עֲמִיתוֹ וְיָרֵאתָ מֵאֱלֹקיך." >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 4 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
6 דקות קריאה
0 הערות

פרשת כי תצא - תשפ"א / "וּשְׂנֵאָהּ הָאִישׁ הָאַחֲרוֹן וְכָתַב לָהּ סֵפֶר כְּרִיתֻת וְנָתַן בְּיָדָהּ וְשִׁלְּחָהּ מִבֵּיתוֹ אוֹ כִי יָמוּת הָאִישׁ הָאַחֲרוֹן אֲשֶׁר לְקָחָהּ לוֹ לְאִשָּׁה:" (דברים כ"ד) // קשה לדעת הפני יהושע, מאי שנא: בין: אלמנת בן נח שאסורה לבני נח, משום שחידוש הוא בישראל מגזה"כ, ולא התחדש בבני נח, למרות שאין בה מציאות קשרי אישות עם בעלה. לבין: הנפרדת מבעלה, דסברה היא, ברגע שקיים פירוד -אין יותר מציאות קשרי אישות, ופקע כל האיסור. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 5 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
4 דקות קריאה
0 הערות

פרשת כי תצא/ "וְלַנַּעֲר לֹא תַעֲשֶׂה דָבָר אֵין לַנַּעֲרָ חֵטְא מָוֶת כִּי כַּאֲשֶׁר יָקוּם אִישׁ עַל רֵעֵהוּ וּרְצָחוֹ נֶפֶשׁ כֵּן הַדָּבָר הַזֶּה:" (דברים כ"ב) // קשה, לתרגום יונתן, מאי שנא: בין: אשת איש שנאנסה דמותרת לבעלה כדאמרינן להדיא בפרשת סוטה שאשת איש ש"נתפשה" כלומר נאנסה מותרת לבעלה. לבין: נערה המאורסה שנאנסה בשדה דכעולה בתרגום יונתן בפרשת כי תצא שבעלה חייב לגרשה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 7 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
7 דקות קריאה
0 הערות

פרשת שופטים - תשפ"א "וְעָשִׂיתָ... וְשָׁמַרְתָּ לַעֲשׂוֹת כְּכֹל אֲשֶׁר יוֹרוּךָ... לֹא תָסוּר מִן הַדָּבָר אֲשֶׁר יַגִּידוּ לְךָ יָמִין וּשְׂמֹאל" // קשה, מאי שנא: בין: החיוב של הקטן בלאו דאורייתא של "לא תסור" - שהרי לולי שהיה הקטן חייב בלאו זה פשיטא שלא היה כוח בידי חכמים לחייבו לקיים המצוות מדין חינוך. לבין: שאר מצוות התורה כגון מצוות תפילין ומצוות ציצית שהקטן פטור מדאורייתא לקיימן. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 3 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
5 דקות קריאה
0 הערות

פרשת שופטים - תשפ"א "רַק עֵץ אֲשֶׁר תֵּדַע כִּי לֹא עֵץ מַאֲכָל הוּא אֹתוֹ תַשְׁחִית וְכָרָתָּ וּבָנִיתָ מָצוֹר עַל הָעִיר אֲשֶׁר הִוא עֹשָׂה עִמְּךָ מִלְחָמָה עַד רִדְתָּהּ:" // קשה, לרמב"ם ודעימיה, מאי שנא: בין: כל מצבי ספק איסור דאורייתא כגון ספק ערלה, ספק בשר וחלב וכיוצ"ב דנקטינן לגביהם דמדאורייתא אזלינן לקולא. לבין: ספק "בל תשחית את עצה" שכמפורש בתורה לכאורה שספיקא לחומרא ואסור לכרות עציה עד שנדע בבירור שלא עץ מאכל הוא. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 14 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת ראה - תשפ"א "הַכֵּה תַכֶּה אֶת ישְׁבֵי הָעִיר הַהִוא לְפִי חָרֶב הַחֲרֵם אֹתָהּ וְאֶת כָּל אֲשֶׁר בָּהּ וְאֶת בְּהֶמְתָּהּ לְפִי חָרֶב:" // קשה, לאור דברי הגמ' והתוס' במסכת מכות, מאי שנא בין: כל עדות נפשות דעלמא ד"בעינן כשאר זמם לעשות (לגמרי) – וליכא", ואין לקיים "כאשר זמם" -שלא במלאו בשום אופן, אלא הוי כעדות שאי אתה יכול להזימה ופסולה היא. לבין: עדות אנשי עיר הנידחת, שאין אנו מענישים את זרעם של העדים, ולמרות שלא מתקיים הכלל "בעינן כשאר זמם לעשות (לגמרי) – וליכא", מסתפקים אנו ב"כאשר זמם" שלא במלואו, ועדות כשרה היא כעדות שאתה יכול להזימה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 6 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
7 דקות קריאה
0 הערות

פרשת ראה - תשפ"א "וְהָיָה כִּי יֹאמַר אֵלֶיךָ לֹא אֵצֵא מֵעִמָּךְ... כִּי טוֹב לוֹ עִמָּךְ:" קשה, מאי שנא: בין: הדרשה הנלמדת משניים ההולכים בדרך ויש להם קיתון מים אחד, זה שהקיתון שלו ישתה מים דכתיב "וחי אחיך עמך" דמ"עמך" דרשינן חייך קודמים לחיי חברך. לבין: הדרשה הנלמדת באדון לעבד עברי שאף שיש לו כר אחד בלבד, אל לו להשתמש בעצמו בכר שלו, מהטעם ששניהם שווים ועובר על "כי טוב לו עמך", ואתה לא קודם לו באף מצב. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 11 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת עקב - תשפ"א // קשה, לדעת המשנה למלך, מאי שנא: בין: מצוות מילה, שאסור למול התינוק קודם ליום השמיני מפני שמבטל בכך מצוות מילה והוי כעובר על עשה, למרות שחיובה עדיין לא הגיע. לבין: מצוות ביעור חמץ שפשיטא שמותר לבער החמץ לפני הפסח ואע"פ שיבטל בכך אפשרות מצוות שריפת חמץ. ולבין: מצוות ציצית שפשיטא שמותר לבטל מהבגד כנף רביעית אע"פ שבכך מבטל אפשרות קיום מצוות ציצית. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 7 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת עקב - תשפ"א "וּכְתַבְתָּם עַל מְזוּזוֹת בֵּיתֶךָ וּבִשְׁעָרֶיךָ:" // קשה, מאי שנא: בין: כתיבה בשמאל לעניין מלאכת שבת דפטור, ותפילין ומזוזות דפסולות -דלא הוי "דרך כתיבה" בכך. לבין: כתיבת גט בשמאל דרק לכתחילה לא יכתוב אך בדיעבד כשר. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 5 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת ואתחנן - תשפ"א - "שָׁמוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ כַּאֲשֶׁר צִוְּךָ ה' אֱלֹקיךָ" // קשה, לדעת תוס' אליבא דערוך, מאי שנא: בין: הכלל הנקוט דהיתר "פסיק רישא דלא ניחא ליה" נאמר אף בשאר איסורי התורה. לבין: איסור שתיית עשבי רפואה לחולי הירקון -משום שגורם לעקרות, ואין להתיר משום "פסיק רישא דלא ניחא ליה". >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 6 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
4 דקות קריאה
0 הערות