קשה, מאי שנא: בין: צידה סגולית ע"י לחש וכדומה שמותר בשבת משום שאין זו צידה טבעית. לבין: הבראת אילן ע"י סגולה שאסור בשביעית, דהוי עבודת האילן למרות שאיננה טבעית. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 8 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת שלח - תשפ"א וַיֹּצִיאוּ דִּבַּת הָאָרֶץ אֲשֶׁר תָּרוּ אֹתָהּ אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר וגו'" (במדבר י"ג) // קשה, מאי שנא: בין: לשון הרע, רכילות והוצאת שם רע דעלמא שתחולת איסורם רק אם מספר על רעהו, ולא כשפוגע בדיבורו בדומם עצים ואבנים וכדומה. לבין; חטא המרגלים מוצאי דיבת הארץ רעה, שעוון לשון הרע חמור מאוד בידם, למרות שלא דיברוהו רק על העצים והאבנים – ארץ ישראל. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 5 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת בהעלותך - תשפ"א "וַיֹּאמֶר ה' אֶל משֶׁה וְאָבִיהָ יָרֹק יָרַק בְּפָנֶיהָ הֲלֹא תִכָּלֵם שִׁבְעַת יָמִים תִּסָּגֵר שִׁבְעַת יָמִים מִחוּץ לַמַּחֲנֶה וְאַחַר תֵּאָסֵף" (במדבר י"ב) >>קשה, לדעת רבנו גרשום, מאי שנא: בין: נידוי שכינה דעל אף דמדין ק"ו ראוי היה להחילו י"ד יום, בא דין "דיו" ומגבילו לשבעת ימים. לבין: אבלות על היוצא לשמד, דמדין ק"ו דרשינן אבלות י"ד יום ולא אמרינן דין "דיו" שיהיה שבעת ימי אבלות בלבד. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 8 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת בהעלותך - תשפ"א "וַיְהִי בִּנְסֹעַ הָאָרֹן וַיֹּאמֶר משֶׁה קוּמָה ה' וְיָפֻצוּ אֹיְבֶיךָ וְיָנֻסוּ מְשַׂנְאֶיךָ מִפָּנֶיךָ" (במדבר י') >> קשה, לשיטת הרמב"ם והשו"ע, מאי שנא: בין: האיסור להחזיר אחוריו לספר תורה. לבין: מנהג ישראל לפיו, הקורא בהפטרה, וכן הניצבים מלפני ספר התורה בשעה שעומד ספר התורה ביד הש"צ בברכת החודש וכדו', ובשעת קריאת התורה שאחוריהם כנגד ספר התורה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 7 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
6 דקות קריאה
0 הערות

פרשת נשא - תשפ"א "וְהִשְׁקָהּ אֶת הַמַּיִם וְהָיְתָה אִם נִטְמְאָה וַתִּמְעֹל מַעַל בְּאִישָׁהּ וּבָאוּ בָהּ הַמַּיִם הַמְאָרֲרִים לְמָרִים וְצָבְתָה בִטְנָהּ וְנָפְלָה יְרֵכָהּ וְהָיְתָה הָאִשָּׁה לְאָלָה בְּקֶרֶב עַמָּהּ" (במדבר ה') >> קשה, מאי שנא: בין: כל הקרבנות והמנחות שביד הבעלים לפגלם ולפסלם. לבין: מנחת סוטה שבהכרח אין יכולת ביד הסוטה לפגל את מנחתה ולפסלה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 13 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
7 דקות קריאה
0 הערות

פרשת נשא - תשפ"א דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן וְאֶל בָּנָיו לֵאמֹר כֹּה תְבָרֲכוּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אָמוֹר לָהֶם" (במדבר ו') >> קשה, לדעת בית הלוי, מאי שנא: בין: כל תנאי דיבור הנדרשים בעלמא כגון בכוס יין דקידוש והבדלה, מגילה וספר תורה דפרשת זכור, דמהני לייחס זאת לשומע ע"י דין "שומע כעונה". לבין: "קול רם" דברכת כהנים דלא מהני ליחס זאת לשומע מדין שומע כעונה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 8 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
6 דקות קריאה
0 הערות

חג השבועות - תשפ"א (פרשת במדבר) // קשה, מאי שנא: בין: תפילת ערבית וקידוש חג השבועות, שיש לאחרם אחרי צאת הכוכבים, אחרת פוגם הוא ב"תמימות" ימי הספירה. לבין: תוספת יום טוב של חג השבועות, שחייב לקבלה מבעוד יום, ואין זה פוגם את "תמימות" ימי הספירה. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 10 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

פרשת בהר בחוקותי - תשפ"א "וְאִישׁ כִּי יַקְדִּשׁ אֶת בֵּיתוֹ קֹדֶשׁ לה' (מה ביתו ברשותו אף כל ברשותו") // קשה, לדעת הרשב"א ודעימיה, מאי שנא: בין; הפקר דלא מהני בדבר שאינו ברשותו וילפינן לה מ"איש כי יקדיש את ביתו" כנאמר לגבי הקדש. לבין; הקנאה ממונית דמהני בדבר שאינו ברשותו משום דלא דמי להקדש. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 7 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת בהר בחוקותי וְכִי תִמְכְּרוּ מִמְכָּר לַעֲמִיתֶךָ אוֹ קָנֹה מִיַּד עֲמִיתֶךָ אַל תּוֹנוּ אִישׁ אֶת אָחִיו:... וְלֹא תוֹנוּ אִישׁ אֶת עֲמִיתוֹ..." >> קשה, מאי שנא בין: הסתרת מום ופגם (אפילו קטן) וגנבת דעת במקח וממכר שאסור לחלוטין משום "לא תונו איש את עמיתו", וכן אסור להונות "הונאת דברים". לבין: הסתרת פגם שהבריות מקפידים עליו לעניין שידוך – המותר לכאורה כעולה מהסוגיא הנ"ל. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 7 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת אמור - תשפ"א "...בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם שַׁבָּתוֹן זִכְרוֹן תְּרוּעָה מִקְרָא קֹדֶשׁ:...וּלְקַחְתֶּם לָכֶם בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן פְּרִי עֵץ הָדָר כַּפֹּת תְּמָרִים וַעֲנַף עֵץ עָבֹת וְעַרְבֵי נָחַל..." >> קשה, מאי שנא: בין: נטילת ידיים דהוי דרבנן, דנקטינן כללא שכל שאפשר לצאת בקל מידי ספיקא יטול ידיו לצאת מן הספק. לבין: נטילת לולב ותקיעת שופר, ביום השני דהוי דרבנן, דנקטינן "ספק דרבנן לקולא", גם באופנים דיכול להחמיר בקל ולצאת מידי ספק, אינו צריך להחמיר. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 7 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת אמור - תשפ"א "וְעַל כָּל נַפְשֹׁת מֵת לֹא יָבֹא ..." > קשה, מאי שנא בין: טומאת בית המנוגע שאדם שנכנס מקצתו כידו בלבד – אינה נטמא משום דכתיב "והבא אל הבית" ונקטינן דביאה במקצת לאו שמיה ביאה. לבין: טומאת אהל המת, שאף אם מכניס ידו או חוטמו בלבד, למרות הכתוב "כל הבא אל האהל" במקצתו סגי. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 4 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות

פרשת אחרי מות - קדושים "וְאִישׁ אֲשֶׁר יִשְׁכַּב אֶת אִשָּׁה דָּוָה... וְנִכְרְתוּ שְׁנֵיהֶם מִקֶּרֶב עַמָּם:" > קשה, מאי שנא: בין: ספק ברכות שאין פוסקים כמרן לברך מחמת חומר איסור ברכה לבטלה. לבין: ספק איסורי כרת החמורים כשבת (בסקילה), נידה וחלב וכדומה, שפוסקים כמרן בין לקולא ובין לחומרא. >>> לשאלה זו נתקבלו עד עתה 3 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות