שאלות #חנוכה


קשה, מאי שנא. בין: הדלקת נר חנוכה דלגביה נפסק "הדלקה עושה מצווה" כהדלקת המנורה ולפיכך, אם הדליק חוץ למקומה ואח"כ הניחה במקום הראוי לה לא מהני. לבין: הדלקת המנורה דהיא מקור הדין של "הדלקה עושה מצווה" ואף על פי כן אם הדליק מחוץ להיכל והכניסה להיכל מהני >>> לשאלה זו התקבלו עד עתה 9 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

קשה, מאי שנא: בין: קורת מבוי לעניין "טלטול בשבת" שה"עיצוב" בה מכשירה למעלה מעשרים אמה היות ו"שלטא ביה עיניה". לבין: נר חנוכה וסכך סוכה שלעולם פסולים למעלה מעשרים אמה, גם אם יהיו "מעוצבים" וימשכו את העין ואת הלב, משום "דלא שלטא ביה עיניה". >>> לשאלה זו התקבלו עד עתה 13 חילוקים ותשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

קשה, לשיטת הרמ"א, מאי שנא: בין: החיוב להדליק עוד נר מפני החשד (כלומר מראית עין) על אף שזהו רק חיוב מדרבנן. לבין: איסור בשר עוף בחלב שקדים, ששם לא חוששים למראית עין משום שהאיסור הוא מדרבנן. >>> לשאלה זו התקבלו עד עתה 9 תשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
2 דקות קריאה
0 הערות

קשה, לשיטת הגר"ח, מאי שנא: בין: שמן זית הנוצר באופן ניסי, דאינו כשר להדלקת המנורה מהסיבה דנחשב כשמן מלאכותי. לבין: חיטים שירדו בעבים, דנחשבים כחיטים טבעיות וכשרים למנחות אף על פי שלא נוצרו מצמח החיטה. >>> לשאלה זו התקבלו עד עתה 8 תשובות מחברי ורבני בית המדרש "חילוקא" היכנסו על מנת לצפות ולהגיב בעצמכם

קרא עוד  
1 דקות קריאה
0 הערות